fredag 7 november 2014

Till minnet av revolutionen och Moskva 1941

Den frejdige bloggaren Stalin's moustasche pekar denna dag på en av Stalins och sovjetfolkens stoltaste stunder. På minnesdagen av oktoberrevolutionen, den 7 november 1941, var den tyska armén på väg att inta Moskva. Men inne i staden hölls traditionsenligt den stora minnesparaden. Stalin stod där på tribunen och talade till folket, och soldater och arbetare marscherade förbi - över torget och ut till fronten, och där slogs tyskarna tillbaka. Och Stalin själv fortsatte att leda kampen från Moskva. Världskriget hade definitivt fått ett nytt utseende. Fram till slutet av 1941 såg Tyskland ut som vinnare. Nu var den saken inte så säker längre.

1941 March reenactment 18a
Snöbrist stoppar inte ett riktigt skidkompani!

Mer detaljer om historien bakom paraden finns här. Som lite extra info: splittrad opinion om revolutionen var bra eller inte för Ryssland. Över hälften av ryssarna beklagar att Sovjetunionen upplöstes.

Och här talar Stalin just den dagen, 7 november 1941, på Röda torget i Moskva:


2 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för den intressanta filmen , Stalins tal 1941 på årsdagen av Oktober revolutionen!

Med vänlig hälsning Dine Malmsten

Björn Nilsson sa...

Tack själv!