onsdag 21 september 2011

Molok
Det är omdiskuterat om man verkligen offrade barn på det grymmaste sätt till den västasiatiske guden Molok, men jag har för mig att det under senare år gjorts arkeologiska fynd som tyder på att så verkligen var fallet. Den vakne läsaren kanske upptäcker en sorts parallell till vad som beskrivs i den här artikeln där en intervjuad säger:

Meanwhile, Berger said, the government is not doing much to help disadvantaged parents cope with financial hardship.

"We have actually increased their stress by decreasing programs to help infants and young children," she said, adding that there have been cuts in daycare and child benefits.

"When people are stressed in this country, for instance during a hurricane, as a society we provide help to those people. Here we have an economic recession and what happens during that time is we actually pull back," she said. "We need to really think about what the outcome is going to be when we cut programs that help infants and young children."

Det är alltid osäkert med samhällsvetenskapliga undersökningar där man har massvis av variabler att ta hänsyn till, men möjligen kan det stämma att det finns ett samband mellan den rådande krisen i USA och en ökande mängd spädbarn som kommer in till sjukhusen med svåra skallskador. Förklaringen skulle vara att fler vårdnadshavare än under "goda" år klappar igenom psykiskt på grund av ökande påfrestningar i det omgivande samhället, och då råkar det i en skrämmande mängd fall gå ut över väldigt små barn (medelålder nio månader). Förövarna kan svårligen ursäktas, i den mån det inte rör sig om äkta psykisk sjukdom som leder till detta våld, men nu verkar det som om fler knuffas över gränsen till misshandel och dråp.

En del av bakgrunden kan finnas i krisen med arbetslöshet, besvikelser, oro och otrygghet, vilket i sin tur kan härledas till ett helt ekonomiskt system som håller på att spåra ur. I detta system orsakar ojämlika inkomster skuldsättning och globala imbalanser. Det stora och det lilla hänger ihop. I en global ekonomi flyger det spån när man hyvlar, man knäcker ägg för att göra omelett, och människotrasorna åker in i Moloks stora brinnande ugn för att den översta procenten skall sitta där med sina vinster och mysande se ner på världens förtvivlat kämpande folkmassor (eller kanske förskräckt fråga sig: "Varför är de så där, de måste ju vara onda!". Och de som har minst möjlighet att försvara sig mot det är ju de små barnen. De får skallarna inslagna och slängs i Moloks brinnande ugn.

Och som ett PS: artikel om ökande självmordsfrekvens i Europa. Undrar hur läget är i Sverige? Kolla det här diagrammet, klicka upp och titta lite närmare. Möjligen kan man se en följsamhet mot konjunkturerna fram till och med den senaste toppen år 2007:


DS

4 kommentarer:

Anonym sa...

Sant är att man kan vrida till allt med statistik.
Inte ens sidan http://www.suicide.org/international-suicide-statistics.html ger någon historik, men det tycks mig som Europa och stora dela av Asien har höga själmordstal. Svårt att jämföra dock eftersom statistiken kommer från olika år.
I Sverige tycks självmorden minska http://ki.se/content/1/c6/08/66/67/Sjalvmordsstatistik%20i%20Sverige%201980%202010.pdf

Skall man tro svenska siffror så minskar antal självmord i samband med ökade inkomstklyftor så jag tror du lungt kan lägga den sambandsteorin till handlingarna

Eldorado

Björn Nilsson sa...

Det kan vara svårt att se direkta samband mellan händelser i väldigt komplexa och stora system. Jag gissar dock att just inkomstklyftor är en mindre detalj just i de här sammanhangen, men att det är viktigare att folk inte känner sig ha rimlig kontroll över sina liv. En känsla som kan vara påträngande i alla samhällen där det finns hierarkier och maktkoncentration. Det är något som kan drabba en välbetald börsmäklare som förlorar jobbet likaväl som en trasproletär ute i gränden. Men i bakgrunden finns Molok-systemet som äter människor.

Anonym sa...

Björn, om jag nu håller mig till det svenska systemet så anser jag att förutom att inkomstklyftorna ökat så är samhället brutalare och på många vis sämre socialt sett än det var för några 10-tals år sedan. Dessutom har vi stängt psykiska sjukhus och släppt ut inte fullt friska människor på gatorna. Ändå minskar antal självmord per capita.

Är svaret att vi blivit bättre på att rädda dom? Någon anledning måste det väl finnas.

Eldorado

Kerstin sa...

Björn Nilsson:
Ja, varför skulle inte samma "naturlagar", eller biologiska lagar, kunna gälla människor som gäller för djur.
Rävhonor och minkhonor kan bita ihjäl avkomman om de blir mycket stressade. Slädhundarna på Grönland, som ibland fick föda under slädarbetet, vände sig om och grabbade tag i valparna och åt upp dem "under gång".

Det är säkert inte ovanligt även bland andra arter att de vuxna dödar avkomma om de är stressade. Så varför skulle inte människor kunna agera och reagera på samma sätt. De statistiska mönstret tycks ju tyda på det, enligt vad du säger här.

Ur djurförälderns synpunkt, och människan är också ett djur när allt kommer omkring, kan det vara "rationellt" att göra sig av med en unge ett år, om stressen är för hög, maten tryter ex. för att istället bygga upp sig inför nästa, förhoppningsvis bättre år och satsa på en ny avkomma då, som får bättre förutsättningar.

Sedan är det ju inte riktigt så i våra mänskliga samhällen att det brukar bli bättre för de fattigaste, men det beror på att vi satt naturen ur spel, så att säga.