onsdag 7 september 2011

UNCTAD mot åtstramningar

En av de mest tråkiga förkortningar som finns måste väl vara UNCTAD. Det låter ju unket lång väg! United Nations Conference on Trade and Development skall det uttydas. Intressant nog har UNCTAD kommit med en rapport som tycks vara kritiskt inställd till de åtstramningar som nu görs i USA och Europa. Politikerna bakom dessa hävdar att åtstramningarna kommer att leda till expansion. Kritiker hävdar det motsatta: stramar man åt i en ekonomisk nedgång kommer den att bli ännu värre. I sammandraget till sin rapport säger UNCTAD följande:

Challenging the widespread re-orientation of macroeconomic policy, especially fiscal policy, towards austerity, the Report notes that fiscal imbalances were not a driving factor but a result of the crisis. Thus, fiscal retrenchment is not an appropriate response. Fiscal austerity seeking to cut fiscal deficits, curb public debt and thus "regain the confidence of the financial markets" is likely to be self defeating, as it affects GDP growth and reduces fiscal revenues.
Eller annorlunda uttryckt: det är inte statsskulder och underskott som har orsakat krisen, det är krisen som orsakat statsskulder och underskott. Att försöka "återvinna förtroende hos de finansiella marknaderna" genom nedskärningar kommer i det läget att vara skadligt för en själv, i och med att det påverkar tillväxten och minskar skatteintäkter.

7 kommentarer:

martin sa...

Västvärlden har lyckats lura sin befolkning att nationalekonomi och privatekonomi är samma sak. Då förstår nämligen inte folk att en åtstramning för staten inte är samma sak som en åtstramning för privatpersonen. När staten gör en så kallad åtstramning så är det för att man är återhållsam med var någonstans man tar pengarna, inte att färre pengar finns.

Björn Nilsson sa...

Man kan också säga att "staten är återhållsam med var den skickar pengarna ...", exempelvis i förhållande till vilande resurser/arbetslösa och folk som skulle behöva hjälp av andra skäl.

Jan Wiklund sa...

UNCTAD är sen länge något av oppositionens röst inom FN-systemet. De har alltid käftat emot Världsbankens, IMFs och WTOs galenskaper, tyvärr utan att få något större gehör. Som bekant är teorin sin egen verklighet inom ekonomin.

martin sa...

Jag menar att det som liberaler säger, att staten inte tjänar egna pengar (bortsett från LKAB och annat), vilket betyder att en åtstramning alltid är en sänkning av inkomsterna. En åtstramning kan inte förstås på annat sätt, för staten tjänar inte pengar, så en åtstramning är en sänkning av intäkterna, enda sättet den liberala devisen kan förstås i sammanhanget åtstramningar.

Björn Nilsson sa...

Jan, man har förmodligen namnet emot sig. De borde hitta på något bättre.

Martin, du har inte hängt med i lektionerna i MMT, modern penningteori. Kolla Schweiz, just nu trollar de fram pengar ur tomma intet och köpter euro av bara h-e! Det kan man göra i andra sammanhang också om man har sin egen valuta. Som du började med: nationalekonomi och privatekonomi är inte samma sak!

martin sa...

Men björn, då skulle ju de med mest pengar betala mer, jag som trodde du var för rättvisa! :) Fast det är klart, när de stoppas in på toppen och skall nå oss andra med "trickle down" så blir det väl "rättvist".

Björn Nilsson sa...

Hrm, nu har du missuppfattat ALLTING! Undrar om jag skall bli tvungen att författa ett eller annat inlägg specifikt om penningteori, och i synnerhet de möjligheter som MMT erbjuder? I just det fall jag anger här är det över huvud taget ingen som betalar, bara en part som är mottagare av pengar ur tomma luften. Kanske borde förklara det närmre någon gång?