tisdag 27 september 2011

Är du fortfarande kamrat?

Det var länge sedan jag skrev något om Nepal här på bloggen. Den politiska situationen har varit permanent krisartad och i stort sett bara gått ut på att övriga partier försökt hindra att maoisterna får det genomslag i politiken som de borde ha som största parti efter senaste valet. För landet och folket har man inte tagit något ansvar och det hela har förvärrats av att delar av maoisternas ledarskap tycks ha sadlat om och givit upp den revolutionära kampen. Det är alltid OK att förhandla och kompromissa vilket gamle Mao själv nog skulle ha påpekat, men det finns gränser som inte bör passeras eftersom man då sviker och saboterar den kamp som så många offrat så mycket för. Och det är det som Prachanda och Bhattarai har gjort anser många medlemmar i deras parti, och de har gjort det av privata egoistiska skäl. En dikt av en missnöjd medlem har cirkulerat på nätet ett tag, och jag har försökt mig på en översättning (den som inte gillar den får gå längre ner och läsa den engelska versionen som jag antar i sin tur är en översättning från nepali). Om man tänker lite bredare: det här kan vara en klagosång i vilket massparti som helst där ledarna från att ha varit du och kompis med medlemmarna och folket på gatan går till att segla iväg till sin egen oåtkomliga sfär.
Kamrat!
När du var på gatorna
talade du revolution

Kamrat!
När du var i slummen
talade du befrielse

Kamrat!
När du var med folket
som fisken i vattnet

Talade du marxism
Talade du leninism
Talade du maoism
Du talade så mycket
socialism och kommunism
och jag vet inte vad

Men nu kamrat!
När du är ordförande
hör du inte
vad gatan skulle vilja säga dig

Men nu kamrat
När du är i ditt himmelska kungarike
besöker du inte slummen
inte ens bara för att ta reda på
om de är lyckligt döda
eller fortfarande lever

Men nu kamrat!
När du är i palatset
möter du inte folket
ens för att klargöra
vilka klagomål de skulle vilja framföra

Ärligt talat
om du inte bekymrar dig:
Det du var i det förflutna, kamrat
är du inte i nuet
Du har ändrats så underbart
när ingenting ändras
med ditt vänliga godkännande
Får jag ställa den viktigaste frågan:

Å, kamrat!
Är du fortfarande kamrat
eller vad som helst
utom kamrat?Poem: Are you still a comrade?by Dil SahniComrade!
When you were in the street
You spoke revolution

Comrade!
When you were in the slums
You spoke liberation

Comrade!
When you were with the people
Like the fish in the water

You spoke Marxism
You spoke Leninism
You spoke Maoism
You spoke so much
Socialism and Communism
And what not

But now Comrade!
When you are in the chair
You do not hear
What the street would say to you

But now Comrade
When you are in your heavenly kingdom
You do not visit the slums
Even just to confirm
Whether they are happily dead
Or still alive

But now Comrade!
When you are in the palace
You do not face the people
even just to ascertain
What complaints they would make

Frankly speaking
If you don’t mind
What you were in the past Comrade
You are not in the present
You are wonderfully changed
When nothing is changed
with your kind permission
May I ask you the crux of the question

O Comrade!
Are you still a Comrade
Or everything
Except a Comrade.

3 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Det är en fullständigt förutsägbar utveckling som finns beskriven lite varstans, exempelvis i Immanuel Wallersteins lysande bok Den historiska kapitalismen.

En aspekt av det finns lite mer utförligt beskriven i Lawrence Goodwyn: The populist moment. Han kallar detta "skuggrörelser", vilket innebär att folk ansluter sig delvis till en rörelse för att mjölka ut det mest lättsålda ur den och anpassa detta till det bestående samhället.

Sen finns förstås också vanlig "personlig utveckling" med i spelet - efter tio-tjugo år av nervpåfrestande aktivism kan det vara skönt att gå i pension som systemanpassad administratör.

Till detta måste varje rörelse förhålla sig, och bygga in spärrar som låter skuggfolket göra som dom vill utan att detta påverkar rörelsen i stort.

Ola Inghe sa...

Olika maoistbloggar (exempelvis "Democracy and class struggle"; http://democracyandclasstruggle.blogspot.com/) har nu en längre tid varit fyllda av skoningslös kritik mot Prachandra och hans falang inom det nepaleiska maoistpartiet. Den kritiken kan mycket väl vara riktig, men ingen bör dömas ohörd, om det kan undvikas.
Så därför undrar jag om Prachandrafalangen kommenterat kritiken och försvarat sitt agerande på någon webbplats?

Björn Nilsson sa...

"gå i pension som systemanpassad administratör" tycker jag låter skönt, var ansöker man om det?

Ola, jag har sett skället på några ställen men rimligen borde det finnas försvarare också. Fast de adresser med till Nepal som jag haft tidigare, som partiets nyhetsbyrå och tidningen Röda stjärnan, verkar ha försvunnit. Det finns en partisida http://www.ucpnm.org/english/index.php men dess engelska version verkar inte vara uppdaterad på ett tag.