måndag 30 januari 2012

Ibland var August rolig också

Strindberg som humorist? - Tja, här är ett litet stycke, utdrag ur en dagbok, som han förelade allmänheten:

Den 13 [maj 1897]
Städerskan har kokat det uslaste kaffe man kan tänka sig.
Jag hembär det som ett offer åt makterna, och från den dagen dricker jag choklad, utan att knorra!

Det var väl roligt, fast man undrar om det var författarens avsikt. Undrar om inte choklad var beskare på hans tid än numera, för övrigt. Samma citat finns även på franska. Så för jämförelsens skull:

le 13.
La bonne a fait un café le plus misérable qu'on puisse rêver.
Je l'offre aux puissances, et dès ce jour je prends du chocolat, sans murmurer!
Där satt den!

Citatet kommer från Legender, Samlade Verk del 38, sid. 87 och 234.


Föregående inlägg i denna serie.

Inga kommentarer: