måndag 16 januari 2012

Indien, vanhedrande andraplats

Råkade få se en artikel i Times of India som antyder att Indien kan få problem med den mänskliga komponenten i sin utveckling framöver. PISA kanske är bekant, Programme for International Student Assessment. Det är en utvärdering som OECD gör av skolelevers kunskaper. För Sveriges del är PISA väl mest bekant i och med landet backar i rankingen - detta trots (?) betygsinflation, skolkonkurrens och ivrigt bekämpande av den så kallade 'flumskolan'.

Men nu handlar det om Indien. Man har gjort PISA-tester i två delstater, Himachal Pradesh längst upp i nordöst och Tamil Nadu längst ned i söder. Resultaten (man hittar dem här också) är inte uppmuntrande. Indierna var näst sämst, bara kirgiserna var sämre. En föga hedrande andraplats från slutet av listan alltså.

I viss mån kan det här döljas genom att det finns så oerhört mycket folk i Indien, mer än 1,2 miljarder människor, att det ändå går att skaka fram en massa duktiga människor. Men tänker man sig en bred utveckling är bristen på kunnigt och utbildat folk illavarslande. Samtidigt ligger asiatiska konkurrenter som Kina, Japan och Sydkorea högt på rankingen, och det blir nog svårt för Indien att komma ikapp.

5 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Av OECD-länderna är det sen länge klart att ju mer uppsplittrat skolsystem desto sämre resultat. Privatskoleparadisen England och USA ligger lägst, statsskoleländerna Finland och Sydkorea ligger högst. Och ju mer privatskolor vi har fått i Sverige, desto mer har vi rasat.

Hur är det i Indien?

Björn Nilsson sa...

Vet inte hur det ligger till, kan bara gissa att med de indiska statliga traditionerna bör mycket av skolväsendet vara offentligt - där det finns. Och även där det finns kan det nog vara si och så med lärare, skolmaterial och annat. Dessutom är miljoner barn ute och arbetar i stället för att vara i skolan. Maoisterna bygger egna skolor i gerillazonerna (och spränger offentliga skolor som byggs som förläggningar för paramilitären).

Jan Wiklund sa...

Man kan också konstatera att av världens 205 länder var det bara 73 länder som deltog varav Indien hamnade på 72a plats. Så i bästa fall ligger nästan två tredjedelar av världens länder sämre till än Indien.

Och eftersom dom ligger på 135e plats på IMFs BNP/capita-lista är det ju riktigt duktigt.

Björn Nilsson sa...

Det är ju frågan vilket håll man skall jämföra åt. Uppåt eller nedåt i listan. Vara positiv eller negativ. Och vilka som skall jämföras. En del stater i Indien har ju folkmängd som hela länder på annat håll. Det här gällde två delstater. Undrar hur Kerala hade klarat sig i mätningen? Tror man satsat på utbildning där ganska länge. I en del delstater kanske förhållandena är sådana att man bör jämföra med illa utsatta afrikanska stater (som inte finns på OECD:s lista).

Jag antar att om Indien skall ha en rejäl chans till utveckling får man jobba en hel del med skolsektorn. Annars blir det råvaror, jordbruk och enklare tillverkning som gäller.

Jan Wiklund sa...

I synnerhet är det den lägre utbildningen, upp gill gymnasie- och yrkesutbildning, som är viktig har jag hört. Universitetsutbildade söker sig bara till Europa eller USA i alla fall. Eller ska dom ha privilegier och bidrar till ojämlikheten.