torsdag 30 oktober 2014

Norsk polemik

Här är ett klipp som legat bortglömt sedan i augusti men som jag nu återfunnit.  De norska maoisterna i gruppen Tjen folket har givit ut ett häfte som polemiserar mot trotskismen, och någon som heter Markus får förklara varför - här följer norsk läsövning!


Markus: Trotskismen er en dårlig og potensielt skadelig metode for politisk arbeid. Den framstår som en form for marxisme, men den fører folk vekk fra en politikk som faktisk kan skape sosialisme og kommunisme. ...

Tjen Folket: Har du eksempler på hvordan den gjør det?

Markus: For eksempel er trotskismen antinasjonal. Trotskij var grunnleggeren av trotskismen og han sa at “tiden for nasjonale programmer er forbi”. Med dette mente han at veien til sosialismen var mer eller mindre lik i alle land og at revolusjonen er internasjonal ikke bare i innhold men også i formen. Tjen Folket er uenige og mener Maos vei viser at hvert land må frigjøre seg på sine premisser og med en egen strategi. Selv om vi kan bruke MLM i alle land, så kan det ikke være en “MLM-sentral” i India eller Europa som bestemmer hvordan kommunister skal jobbe i alle land.

Lite suddig bild, men är det inte Trotskij själv där på framsidan av broschyren? Det där med "antinasjonal" är intressant. Jag skulle tro att de fåtaliga maoisterna i våra grannländer har en mindre nihilistisk attityd till nationen än inte bara trotskiskter utan även de fåtaliga maoisterna i Sverige.

4 kommentarer:

martin sa...

Bägge är ju demokratiska i sina medel. De väljer att arbeta med de medel som är tillgängliga för dem och som de tror sig kunna ta kontroll över. Men i materiell mening måste bägge åstadkomma samma sak, kontroll över den planekonomiska realekonomin. Ta kontroll av planerna. I den kapitalistiska världen betyder det att ta kontroll över ägandet.

Detta låter sig bara göras på ett enda sätt. Att man med våld tilltvingar sig det. Vad menar maoisterna med nationell? Det syftar till att de tror sig kunna ta över den nationella våldsapparaten för att uppnå sitt mål. Vad vill trotskister? De tror sig i grunden också kunna få kontroll över den nationella våldsapparaten för att åstadkomma sitt mål. Maoisternas nationell kommer från att hålla fingeret uppe i luften och känna vart åt det blåser, lika med trotskisternas stöd av USA-demokratiseringar. Ingen av dem har ryggrad nog att våga tala om för folk vad de skall tycka och slåss för det. Alla underordnar de sig olika nycker och elitens spelplan.

Att det finns nationellt snack idag beror på att det finns en elit som underblåser den. Givetvis gäller det bombdemokratiseringen också. Så bägge har i sina försök att vara poppulistiska underordnat sig olika resursstarka eliter.

martin sa...

Nu nyliberalerna är en annan femma, de törs minsann tala om för folk vad de skall tycka. De till och med klär sin ideologi i "vetenskap", de står med ett straight face och talar om för dem att deras ideologi är som fysikens lagar. Det är inte en åsikt jag säljer, det är kunskap jag talar om för dig!

Magnus Göransson sa...

Nu är ju inte allt vad det synes vara.

Jag vill minnas att Tjen Folket tidigare tillhörde en internationell gruppering. De fick tydligen kritik för att inte delta tillräckligt eller inte prioritera samarbetet högt nog, varpå TF drog sig ut, under ömsesidigt utslungade svordomar.

Jag tror att det här inlägget ska läsas som en förbannelse över de gamla kamraterna, eller kanske över inhemska kamrater som inte ville sluta åka på konferenserna?

Jan Wiklund sa...

Martin: Du får stöd för din uppfattning (inlägg 2): http://www.theguardian.com/books/2014/feb/01/george-lakoff-interview

(obs att i amerikanskt språkbruk betyder "konservativ" liberal och "liberal" socialdemokrat...)