onsdag 14 mars 2018

Åldringsboende - svårt att få plats och värre verkar det bli

Från en opinionsyttring i Aftonbladet i dag:

Redan 2030 kommer antalet 80-åringar att ha fördubblats och uppgår då till en miljon. Därtill har medellivslängden ökat och är nu över 80 år för både män och kvinnor. 

Om bostäder för äldre ska klaras, måste många fler anpassade bostäder produceras. Behovet av prisvärda och bra mellanformer av äldreboenden har PRO beräknat vara 350 000 under en 15-års period. 
Siffror kan man alltid bråka om, prognoser kan slå mer eller mindre rätt&fel, men riktningen är klar: det är brist på lägenheter som är anpassade till äldre, och de äldre blir fler.

Ur den synpunkten är det extra märkligt när äldreboenden görs om till annat. Är det rimligt att några av alltför få boenden som finns antingen står tomma (p.g.a. politiskt krånglande om att folk skall ha vård i hemmet, vare sig det är lämpligt eller ej) eller befolkas av personer som definitivt inte är behövande äldre (alltså yngre migranter, som afghanerna på ett ställe i Stockholm)? 

Det här går inte ihop. Dels måste alla äldreboenden som är tomma komma till användning innan desperata kommuner säljer dem eller stoppar in migranter där. Dels måste de äldreboenden som befolkas av migranter återställas till sin rätta användning. Dels måste nybyggnader och ombyggnader för att skapa fler äldreboenden utan undantag vara reserverade för rätt sorts människor. 

Jag är helt övertygad om att somliga kommer att hävda att krisen inte är migranternas fel. Den skulle finnas utan dem. - Ja, det är riktigt, men skulle den vara lika stor? Om man har brist på bostäder blir bristen knappast mindre för att det kommer fler människor som skall in i de lägenheter som finns. Eller? - Man behöver ju dessutom inte vara något större snille för att räkna ut att det här är politisk dynamit, i synnerhet om svenskar flyttas bakåt i kön till förmån för migranter.

Förresten: är det inte märkligt att det ställs krav på att de som arbetar skall arbeta längre och längre för att få pension, trots att det kommit mängder av människor som skulle rädda pensionen och pensionärerna till Sverige de senaste åren? Var det möjligen något fel med det argumentet?

2 kommentarer:

lennart odström sa...

Intressant vinkel och mycket tänkvärd.

Björn Nilsson sa...

Tack. Hoppas de ansvariga tänker till också. Men det lär de knappast göra om de inte har en arg opinion som hänger dem i hasorna.