måndag 12 mars 2018

Om man tvivlar ...

... på att Kina har ett stort intresse i Kirkenäs och järnväg genom Finland, som jag skrev om igår, så kanske den här filmen kan skingra tvivlen:Sedan finns det ju anledning att fundera långsiktigt på vad de kinesiska "sidenvägarnas" expansion betyder. De underminerar de gamla imperialistiska makterna, de presenteras som "win win" av optimistiska kineser, men finns det något annat som man bör ta med i värderingen?

1 kommentar:

Martin Gustavsson sa...

Vid frihandel med Kina kommer din lön utsättas för konkurrens med kinesens lön, för att inte tala om den produktivitet som alltmer utförs av robotar, vars produktivitet tillfaller ett fåtal ägare. Svaret är avbruten frihandel och införandet av tullmurar, samt progressiva skatter av kapitalet, samt att dela på de jobb som blir kvar solidariskt.

Det positiva är att det i princip inte finns någon annan rimlig lösning på problematiken, såvida vi inte vill ha något som liknar filmen "Hunger Games"... för att vara milda i vår jämförelse ...