måndag 18 februari 2008

"Allmänningarnas tragedi" - slutar som komedi?

Jag har för mig att ursprungligen betydde inte "komedi" eller "tragedi" att något var roligt respektive ledsamt, utan det var en term från teatern som talade om ifall en pjäs slutade lyckligt eller inte. Dantes "Den gudomliga komedin" utlöser ju inga skrattsalvor direkt, men den slutade lyckligt (utom för alla vedervärdiga syndare förstås!).

Nu har vi det där med "allmänningarnas tragedi", ett begrepp från förra årtusendet som fortfarande spökar och av lättbegripliga skäl. Genom att visa på att tillgångar som inte ägs av någon ("allmänningar") kan missbrukas tills de är förstörda kan vissa grupper propagera för att allt skall vara privatägd och därmed skyddat från förstörelse. Först är ingen ansvarig för att tillgångarna vårdas, sedan kommer "någon" in och räddar situationen. Ursprungligen handlade det om fiskevatten ute på fria havet men sedan tror jag begreppet genomgick en omvandling och kom att riktas även mot offentligt ägande. Ur extremliberal synpunkt kanske offentlig, alltså formellt gemensam egendom, inte ägs av någon? - Det är ju riktigt, för den slutlige ägaren till all offentlig egendom i Sverige exempelvis är de svenska medborgarna som inte är någon utan alla.

Jag fick en uppdatering om "tragedin" när jag tittade igen Harald Cederlunds vetenskapsblogg Skor längtar ut. Han är biolog men även skrivit en del om ekonomi på senaste tiden, och då kom den här allmänningshistorien upp till ytan i en läsvärd artikel. Teorin har inte varit oemotsagd. Dels har det kommit påpekanden om att tillgångar inte är skyddade även om de kontrolleras av privatpersoner (de kan ju bedriva rovdrift för att ta ut snabba pengar och strunta i långsiktiga överväganden). Dels har mannen som skapade teorin om allmänningarna senare gjort den reservationen att den gäller tillgångar som inte är underställda någon förvaltning. Och därmed kan vi låta tragedin förvandlas till komedi - de tillgångar som är utsatta för missbruk därför att ingen äger dem kan ställas under offentlig förvaltning! Och har man kommit så långt gäller det att se till att det är en ordentligt genomlyst, okorrumperad och demokratisk förvaltning! Det gäller fiskevatten, råvarutillgångar och alla möjliga naturresurser Jorden runt. Kanske till och med luften vi andas!

Inga kommentarer: