söndag 10 februari 2008

Jytte och majsen

FN:s nyhetsbyrå IRIN skriver om hotet mot majsproduktionen i Sydafrika. Det är klimatförändringarna som spökar igen. Framt till år 2030 kan de göra att majsproduktionen sjunker därnere med flera tiotals procent. Torka och vattenbrist kan slå hårt om inte förebyggande åtgärder sätts in.

Är det allvarligt? - Det är det. Det finns en kandidatuppsats i nationalekonomi som behandlar det. Jag har haft ett exemplar eftersom jag var med när den lades fram, men nu har jag tyvärr inte kvar det. Författaren har en viss status som känd, det är nämligen SSU:s nuvarande ordförande Jytte Guteland. Den känsla jag fick när jag läste uppsatsen var att det finns en väldig massa människor som ligger löst till om det blir problem med majsproduktionen i södra Afrika, de är helt enkelt beroende av den här grödan.

Uppsatsen innehöll också ett recept på majsgröt vilket examinatorn inte gillade. Jag ångrar att jag inte höjde rösten och frågade om inte nationalekonomer behöver äta ibland, och om han inte förstod att det var en hotande katastrof som beskrevs i texten. Jag misstänker att svaret på fråga två är ett "nej". Ändå borde mat vara det mest grundläggande i vilken ekonomi som helst. Men är man neoklassisk ekonom spelar det väl ingen roll.

Inga kommentarer: