onsdag 20 februari 2008

Kapitalister, förenen eder!

Ideal på utgående?

Detta är rubriken till en artikel av finansmannen Robert Weil på DN kultur idag (verkar inte finnas på DN:s nätsida). Som många förstår är titeln inspirerad av Kommunistiska Manifestet.

Weil verkar ha en humanistisk ådra som kanske räddar honom in i nästa samhällsform med hedern i behåll. Han noterar att kapitalisterna har fått det ännu bättre än när han skrev om hur dessa borde tacka löntagarna för tio år sedan. Han är bekymrad över att kapitalisterna spelar en så passiv roll i samhällsbygget. (Han kanske menar att det är politikerna som är ansvariga för guldregnet över de redan rika, och menar han det stämmer det delvis.) Jag citerar från pdf-upplagan:

MIN UPPFATTNING ÄR att det med kapitalet följer ett långsiktigt ansvar för demokratin

...

Forskning och konstarter har det gemensamt att de experimenterar, ifrågasätter och överskrider tänkandets konventionella ramar, något som är nödvändigt för ett välfungerande demokratiskt samhälle.

DET FINNS MÅNGA KAPITALISTER som tar sitt samhällsansvar, men alldeles för många tycker uppenbarligen inte att det har något med dem att göra. Det är en ödesdiger kortsiktighet. Pengar ger makt och med makt följer alltid ansvar. Det är politiskt sett ohållbart om eliten lever i välmåga, medan samhället i övrigt drabbas av djupa problem och många av de institutioner som ska upprätthålla samhället förfaller. På sikt undergräver detta marknadsekonomin, som är beroende av ett väl fungerande samhälle. Det handlar alltså om ett upplyst egenintresse att motverka detta.

Det undergräver också kapitalismen, vars legitimitet vilar på att den både kan skapa och rimligt fördela välstånd. Stora klyftor är en grogrund för rörelser som vill motverka demokratin och det öppna samhällets värderingar. Det är dags för oss kapitalister att förena oss och finna former för ett större samhällsansvar.

Någon kanske störs av "upplyst egenintresse", men jag antar att de här synpunkterna faktiskt visar på en anmärkning som gjordes i Manifestet, nämligen att en del av borgerlighetens ideologer går över till det proletära lägret. Om man skulle översätta det till modernare termer skulle det bland annat kunna betyda att framsynta kapitalister börjar anpassa sig till ett samhälle där visserligen marknad råder men där kapitalistisk exploatering och förstörelse upphävs och demokratin stärks enormt. Alternativet är samhälleligt barbari.


Marx - hade vissa ideer om hur samhällena utvecklas

Inga kommentarer: