söndag 24 februari 2008

Han sätter grillor i huvudet på folk

Dagens Nyheter skriver om en kille i Italien som vill bygga demokrati via nätet. Han heter Beppe Grillo, därav min ansträngt låghumoristiska rubrik, och har den här bloggen på engelska (siktar tydligen på att globalisera sin rörelse). Det här är ett sätt att bruka de tekniska hjälpmedel nätet ger för att driva en politisk agenda vilket ju inte kan vara fel ur demokratisk synvinkel under förutsättning att man vet vem som står bakom det hela och betalar räkningarna. DN skriver:

Med internet som bas vill han bygga upp en direkt medborgardemokrati och eliminera de traditionella politiska partierna.
Hans hemsida uppmanar italienarna att starta opolitiska medborgarlistor inför kommunalvalen. Effekten kommer inte att märkas fullt i detta val, utan först i nästa, hoppas han.
"Opolitisk" bör väl i detta fall tolkas som "partilös". "Opolitisk politiker" låter ju lite konstigt. Har inte detta någon likhet med valsystemet på Cuba förresten, fast här är det bloggosfären som står bakom, inte partiet, när det gäller att puffa för kandidaterna?

Om man är helt oinsatt i situationen i olika länder kan man tro att det ena kanske är utbytbart mot det andra. Men om man tar en del praktiska frågor och utsagor från signor Grillo märker man det typiskt italienska. Bland annat handlar det om att försöka kicka ut 23 parlamentsledamöter som är dömda för brott upp i högsta instans. Jag antar att sammanbrottet omkring 1990 för det gamla italienska partisystemet med rötter i det kalla kriget är bakgrunden till Grillos påstående att kampanjen inför Italiens nyval i april är ointressant. Alla de gamla partierna föll i bitarna, alla var mer eller mindre märkta av mutskandaler och politiskt fiffel. Och de taffliga politiker som kom sedan var inte mycket mer inspirerande. Grillo säger: Den som vinner är ändå en förlorare. Vi är redan utan partier och ideologier. Det finns ingenting kvar.

Det må så vara att de större partierna i Italien är värdelösa, och att en del av de mindre är mer eller mindre pajasartade grupper, men den erfarenheten kan inte exporteras hur som helst. Korruption finns både norr och söder om Alperna, men den gamla italienska korruptionen som frätte sönder samhället var ändå speciell och gör Grillo-rörelsen speciell.

Om vi bortser från detta så kommer en intressant slutkläm i DN-artikeln:

Alla stora revolutioner har medfört en avancerad kapitalism. Motsidan avancerar. Mao skulle skjuta sig om han såg sitt Kina i dag. Internet är annorlunda. Nätet kommer att medföra en epokgörande förändring när det gäller att kommunicera och knyta kontakter. Alla mellanhänder försvinner. Det ger medborgarna full insyn i beslutsprocesser. Vi står inför något som folk ännu inte har förstått.


Eller det kanske kan tolkas så här: vi är med full fart på väg in i McLuhans globala by där alla vet vad som händer överallt och reagerar på det. Det skapar en öppenhet som försvårar för reaktionära grupper att slå tillbaka. Öppenheten ger folket allt bättre möjligheter att bli den styrande kraften. Eller som Mao skrev: det är folket som gör historien. Med nätdemokrati kan kapitalismen tryckas tillbaka till förmån för demokrati av verkligt djupgående natur.

Det händer verkligen intressanta saker på den demokratiska fronten! Undrar vilka motåtgärder som är på väg från mörkrets krafter? Jag skulle inte bli förvånad om det sitter folk på olika håll i världen - såväl i Washington som Beijing och annorstädes - och planerar för hur man skall kunna krascha nätet om folk blir för påstridiga vad det gäller demokrati!

(Och jag tror inte Mao skulle skjuta sig utan snarare säga "vad var det jag sa" - och sedan börja mobilisera massorna igen.)

Inga kommentarer: