lördag 2 februari 2008

Det blå ögat - ett nytt påfund


En gång i tiden var alla människor brunögda. Men så hände det sig, någon gång för mellan 6000 och 10 000 år sedan enligt denna länk att en mutation uppstod. En människa fick blå ögon och kunde fortplanta sig, och från denna individ härstammar alla blåögda människor.

Man kan undra var denna mutation skedde? I delar av Asien har man ideer om det onda ögat som är blått. Var det där blåögda människor först dök upp och skrämde slag på sina medmänniskor? Men inte så mycket att personen blev ihjälslagen uppenbarligen. En sådan enastående uppenbarelse kan ha setts som ett gudomligt ingripande också. I den märkliga boken The white Goddess av Robert Graves kommer den gamle ärkepoeten Graves in på det där med blåögda gudinnor i Mellersta Östern.

Jag minns att Lawrence av Arabien skrev någonstans att hans blå ögon skrämde de arabiska kvinnorna som trodde att himlen lyste genom hans ögon. Detta bör ha varit på 1910-talet, under Första världskriget.

Och nu är vi rätt många - 20 till 40 procent av européerna är blåögda påstås det.

Inga kommentarer: