tisdag 12 november 2013

Mindre freon, mindre tryck uppåt för den globala temperaturen

Kanske den internationella överenskommelsen om att få bort freonerna kom i sista stund: 1989. Det var några år innan internet slog igenom. Antag att förbudet mot freoner hade kommit upp på bordet tio år senare. Vad hade hänt? - Förmodligen samma som vi nu upplever när den globala uppvärmningen diskuteras, nämligen en störtflod av hysteriska förnekanden och företagsstyrd desinformation, i stor utsträckning förmedlad via nätet.

Men intressant nog tycks tesen om människans inblandning i den globala uppvärmningen bekräftas just genom freonförbudet. Freon är en kraftfull växthusgas, och när mängden freon i atmosfären minskar så avtar också trycket uppåt på den globala temperaturen. Dessutom hävdas att krig och lågkonjunkturer under 1900 bidragit till att minska trycket. Industriell verksamhet är ju alltid på tapeten när klimatet diskuteras, men jag tycker det är konstigt att freonet inte kommit upp på samma tapet tidigare - det är ju en gas som bevisligen påverkar atmosfären. Men detta är en sidoanmärkning. Det hoppfulla är att den globala uppvärmningen inte är en process som bara rullar på utan vår påverkan. Det går att göra saker.


1 kommentar:

Jan Wiklund sa...

Slutet av 80-talet var till skillnad från nu en tid av miljörörelseoffensiv i flera delar av världen.

I Europa mobiliserade European Youth Forest Action mot utsläpp, främst sånt som försurade regnet. EYFA var de första som arrangerade massmöten över öst-väst-gränsen utan att bry sig om östregeringarna. De tog också initiativ till motstånd mot motorvägsbyggen, något som åtminstone i England blev mycket hett. Även i Sverige hade vi en unikt stor massmobilisering mot en motorväg på västkusten, även om den till slut misslyckades.

I Sydamerika, Västafrika och Malaysia mobiliserade skogsbefolkningar mot avverkning och I Indien blev trädkramarna världsberömda på samma fråga. I hela Indien drevs en kampanj för en ny skogsvårdslag som regeringen till slut blev tvingad att anta.

Och också i huvudsak i Indien mobiliserade bönder runt Narmadafloden mot fördämningar, och tycktes i början ha stora framgångar (de besegrades dock senare).

Så miljöfrågan var het, och berodde inte bara av skribenter utan också av genuina folkmobiliseringar. Därför såg man sig tvungen att driva igenom ett freonförbud.