onsdag 27 november 2013

Påven läser av läget. Jesus av ... vadå?

We are far from the so-called “end of history”, since the conditions for a sustainable and peaceful development have not yet been adequately articulated and realized.

Eftersom det här inlägget är inom den religiösa sfären så förevisas här Högalidskyrkans dubbeltorn på Söder, Stockholm, uppbackade av några praktfulla kvällsmoln
Det är ingen nyhet att även katolska kyrkan har 'sociala' sidor. Jo, för en del har det nog varit nytt, som när svenska marknadsliberalmoderater till sin förvåning upptäckte att de kristligt-demokratiska (= katolska) partierna de skulle samarbeta med i EU gillar fackföreningar och driver sociala frågor. Nu bör väl svenne-bananerna ha lärt sig det.

Om vi ser till den religiösa basen, själva den kristna religionen, så har den olika aspekter. Det finns såväl undergivenhet för överheten som argumentation för småfolket i urkunderna. Över- och underklassens intressen kan vara svåra att förena i ett stort samfund, men det finns också fördelar att ha flera ben att stå på. Den intelligente ledaren lyssnar, läser av det allmänna läget, och utformar sin politik inom trons ramar men på ett sätt som passar dagens situation. Man kan vara inom ramarna och prata såväl för överhetens makt som underklassens värdighet och rättigheter, eller till och med koncentrera sig på de nedtryckta och exkluderade, och på hela samhällets förfall men ändå kunna hävda att man är inom trons gränser. Och det är väl det som nuvarande påven gjort med sin "apostoliska förmaning". Hela texten hittar man här. Egentligen är det ett missionsdokument, men går man ner till punkt 52 och läser vidare till punkt 75 blir det en formidabel nedsabling av det nyliberala samhället.

Varför är det här intressant även för en som finns inom den marxistiska traditionen? - Därför att även marxisten avläser läget. Den här påven har (liksom en del av sina företrädare ända bak till 1800-talet) noterat hur den kapitalistiska ekonomin slår mot underklassen, hur många människor lever i desperation, hur avskyvärt och omänskligt systemet är. Den ökända 'nedsippringsteorin' ('trickle down') angrips med namns nämnande som grundlös. Tilltron till det nuvarande systemet pekas ut som närmast religiöst. Undrar om påven hört att 'neoklassisk' av somliga kritiker skälls som 'teoklassisk', och de liberala ekonomerna som närmast en religiös sekt? - Verkar nästan så.

... some people continue to defend trickle-down theories which assume that economic growth, encouraged by a free market, will inevitably succeed in bringing about greater justice and inclusiveness in the world. This opinion, which has never been confirmed by the facts, expresses a crude and naïve trust in the goodness of those wielding economic power and in the sacralized workings of the prevailing economic system.
Om påven uppfattar att den globala kapitalismen är inne i en dödsspiral och han vill rädda kyrkan ur kraschen så är det logiskt att kritisera åtminstone de mest frånstötande aspekterna av hur det ser ut idag. En sådan kritik verkar i sig systemnedbrytande och åtminstone progressiva ledare som Fidel Castro har länge varit positiv till de socialt inriktade katolska prästerna. Det kan bli intressant att se hur den påvliga kritiken utvecklas. Den kapitalistiska krisen är långt ifrån över, våldet och orättvisorna och övervakningsstaten finns kvar, och kyrkan lär fortsätta reagera på det. (Samtidigt har jag sett att inom Svenska kyrkan vissa personer finner det mer intressant att diskutera jungfrufödsel än social rättvisa och miljöproblem - det är nog en lägre intellektuell nivå här.)

***
När vi är inne på kapitlet religion kan jag hänvisa till en artikel i nättidningen Kulturen som diskuterar det eviga trätoämnet om Jesus. En del känner jag igen sedan tidigare, som att Jesus-figurens förebild kan ha varit en tidigare Jesus ben Pandira, som omnämns i de berömda Dödahavs-rullarna. Denne skulle vara Bergspredikans upphovsman.

Det fanns en mängd jesusar noterade av samtida författare. Bibelns Jesus finns däremot inte oberoende dokumenterad någonstans. Bland de märkligare uppgifterna i denna artikel är att det finns babyloniska dokument om att Saulus/Paulus kickats ut från synagogan på grund av spridande av virrläror om en falsk messias, samt att Nasareth inte fanns förrän på 200-talet. Kan det verkligen stämma? - Tja, vad kan en enkel syndare veta om det? Skulle Jesus av Nasaret ha uppfunnits av evangelieförfattarna flera hundra år efter att den verklige hebreiske Jesus levde, en figur som dessutom inte hade mycket med Nya testamentet att göra?Den här bilden togs en minut och några sekunder efter den första, men under den tiden hann en del färger ändras på himlen9 kommentarer:

Carl Jacobson sa...

Att katolska kyrkan har "sociala sidor" är givetvis ett understatement. Det sociala arbetet har varit centralt sedan kyrkans barndom, och idag är katolska kyrkan med alla dess anknutna ordnar och organisationer den näst största biståndsorganisationen i världen - efter FN med dess olika fackorgan.

Katolska kyrkan svarar för 26% av världens sjuk- och hälsovård.
http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_and_health_care

I Afrika söder om Sahara svarar katolska kyrkan för ca 80% av hälsovården, och utanför de stora städerna är det oftast den enda vård som finns tillgänglig.

Själv tycker jag att det är underligt att fördomarna mot katolska i Sverige fortfarande är så kompakta! Lutheranerna har lyckats väva in dessa in en allmänsvensk föreställningsvärd som uppenbarligen överlevt sekulariseringen.

Björn Nilsson sa...

Ha, det vet man väl hur jesuiterna smyger omkring med sina förgiftade dolkar!!

Carl Jacobson sa...

Det där om Nasaret, förresten, är ju en annan historia! Det har länge påståtts att Nasaret inte fanns på Jesu tid, men nyare utgrävningar har korrigerat den uppfattningen.

Att sedan Jesus var ett vanligt namn betyder ju inte att man måste förknippa Bibelns Jesus med andra jesusar som omnämns i olika källor.

Att evangeliernas författare är grekiskspråkiga och utan egna erfarenheter av de händelser som de återberättar, betyder inte heller att de bara hittat på, utan att de använt sig av muntliga traditioner som levt kvar inom kyrkan - och möjligen också vissa skriftliga källor som sedan gått förlorade.

Björn Nilsson sa...

Aha, jag tyckte det lät lite skumt med Nasaret-detaljen, liksom att Saulus exkommunikation skulle vara dokumenterad (eller finns det verkligen dokument kvar?).

Sedan får man väl betrakta Nya testamentet som en delsamling av skrifter som finns kvar från den tiden, och de som rensades undan passade inte in när kyrkan formaliserades?

Carl Jacobson sa...

Nej, Björn, den där skribenten pratar strunt i kubik! Vilken agenda han än har, så är artikeln så full med fria fantasier att det är omöjligt att svara på dem alla.

Den där uppgiften om Pauli "exkommunicering" har jag faktiskt aldrig någonsin stött på, och om det skulle finnas någon sådan källa så skulle den givetvis vara allmänt känd!

Skribenten sägs vara teosof, så han bygger kansle på privata uppenbarelser...

Björn Nilsson sa...

Tack för det, då vet vi hur det ligger till. Ja, jag var ju lite frågande själv om jag skall framhålla ... Nå, till handlingarna, avskrivs!

Sixten Andréasson sa...

Kristendomen som religion uppstod väl först som en sekt i judisk diaspora, alltså inte i Jerusalem. Religionsinstiftare var Paulus med alla sina brev till församlingarna. Med honom kunde religionen ta stora steg framåt, eftersom han tog bort kravet på omskärelse, dvs att man måste vara jude före att bli kristen. De 4 evangelierna skrevs senare och utmärktes av dålig kännedom om Palestina och mycket undergörande. Idéerna kan ändå gå tillbaka till någon lärare där som hette Jesus.

Jan Wiklund sa...

Vi ska verkligen inte vara föraktfulla mot kristendomen, den gjorde mycket för att reformera de mest destruktiva sidorna av det romerska samhället. Bland annat genom att introducera just generell sjukvård, något som knappt hade funnits förut. Detta utifrån den mycket moderna ståndpunkten att man bör ta hand om varandra, en åsikt som inte var särskilt hyllad i den hedniska, socialdarwinistiska ideologin.

Jag undrar varför så många som anser sig vara systemkritiska idag använder så mycket av sin kraft för att racka ner på den. Gammal vana från 1800-talet, då prästerskapet oftast allierade sig med överklassen? Eller vad?

Själv anser jag att tron på den osynliga handen är mycket mer destruktiv, och mot den är jag beredd att alliera mig med vem som helst.

Björn Nilsson sa...

Påven ser ju ut som en tänkbar allierad i kampen mot 'handen'. Man skall inte underskatta kristendomens betydelse för marxismen.