onsdag 13 november 2013

Läsarbrev: De närmaste åren – den sista vänstervågen

Författaren och översättaren Ulf Modin arbetade i DDR på 1980-talet och numera är bosatt i Finland. Han har skickat ett brev med synpunkter av intresse. Det är ganska långt, så jag har delat upp det på två avsnitt. Här kommer det första. (Notera bland annat den goda analysen av säkerhetspolisen som finns i näst sista stycket!) Det 'vänsterförbund' som nämns antar jag avse den finska motsvarigheten till svenska vänsterpartiet. 'Taistoister' var folk som var organiserade i det gamla sovjettrogna kommunistpartiet, uppkallade efter vice partiordföranden Taisto Sinisalo. 'Samlingspartiet' är det gamla finska högerpartiet som bytt namn, finska moderaterna alltså.

Enligt uppgift i Aftonbladet är en svensk nyöversättning av Kapitalet I på väg ut. Vi går mot en ny vänstervåg, som kan bli den sista. Sedan 1966-68 lever vi i Sverige och Finland i en förrevolutionär tidsålder. En sådan kännetecknas i tur och ordning av intelligentians avfall, feministiska rörelser och till slut hyllas homosexualiteten. Studentupproret 1968 betecknade intelligentians avfall från den härskande klassen och strax därpå kom den feministiska rörelsen, som dock är en parentes, eftersom feministerna inte tar ställning för det socialt nya, det vill säga inte vänder kampen mot kapitalismen och blir därför tandlösa. Därför får de sådant utrymme. Det sista stadiet i en förrevolutionär situation är hyllandet av de homosexuella. Homorörelsen började under början av 1970-talet som en rättmätig protest mot att människor diskriminerades för sin sexuella läggning, men i dag är pridefestivalerna i Stockholm uttryck för en dekadens som bärs upp av polisen, armén, kyrkan och storbolagen. Det enda de är intresserade av är enligt seriösa homosexuella att festa.

Kapitalet : första boken. Kapitalets produktionsprocess (inbunden)

Förrevolutionära perioder karakteriseras av att den härskande klassen ruttnar uppifrån och ned. Den drar i fallet med sig alla som inte förstår varför samhället befinner sig i kris. Först ruttnar hjärnan och till sist könsorganet. Männen kan inte sova och blir sedan impotenta. Därför spelar man klassisk musik på nattradion och de sexuella perversionerna frodas. På det samhälleliga planet tar kvinnorna ledningen i hemmet och politiken. Vi övergår från patriarkat till matriarkat. I alla sammanhang är det i sista hand någon som bestämmer. Två personer kan inte bestämma ”lika mycket”. Vad som tidigare har hindrat kvinnor från att avancera är männens större fysiska styrka. Nu avtar emellertid kroppsarbetet och det intellektuella arbetet blir ledande. Kvinnor är mer begåvade än män (det gäller generellt men inte i det enskilda fallet), också om de producerar färre genier. Varför deras begåvning nu kan komma fram.

En förrevolutionär epok varar mellan 30 och 60 år. Samhället utvecklas dock i dag fortare än tidigare, eftersom kommunikationerna är så mycket snabbare än man hittills har vågat drömma om. Tidigare förrevolutionära epoker har varit exempelvis Frankrike 1730-1789, Vormärz i Tyskland 1815-1848, Kina 1912-1948 och Ryssland 1861-1905. Folkdemokratiernas skapande efter 1945 var bara en följd av Röda arméns expansion under kriget. Också fastän arbetarna i Europa radikaliserades var de inte i stånd att bära upp något nytt samhälle. Under 1960-talet gjordes upp planer för att modernisera det ekonomiska systemet i DDR, Polen och Tjeckoslovakien, men det misslyckades på grund av Sovjetunionens motstånd. Följden skulle dock ha blivit att östblocket föll sönder i nationella enheter och inte längre kunde visa upp en enad front mot väst. Därför gick ryssarnas och östtyskarnas arméer in i Tjeckoslovakien 1968.

Nu står vi inför en stor vänstervåg som kan bli den sista. Vänstervågen från 1990-talet knäcktes av borgerskapet som förde fram feministerna och de homosexuella, som svar på ungdomens radikalisering. Samhället avpolitiserades och personaliserades medvetet från högsta ort. Man har lärt sig av 1970-talet. Deras ammunition är nu emellertid slut och deras återstående försvar är fascismen. Till att börja med går nyliberalerna (samlingspartiet) och den demokratiska arbetarrörelsen ihop. Sedan får vi se vad som händer.

Ni som har givit upp kan ju titta på vad som händer i och utom Sverige och Finland. Kapitalet befinner sig i en kris som det själv inte kan lösa. Vad som gäller är att kunna producera en möjlig modell av ett socialistiskt produktionssätt. Det kan receptiva begåvningar inte göra, eftersom de inte kan producera ny kunskap, bara kommentera och lära ut gammal. Såvitt jag vet är alla Finlands erkända ekonomer receptiva och inte kreativa begåvningar. Kreativa människor, som inte är erkända, föraktas av ekonomer, fastän de själva inte kan skapa något nytt. Alla har vi våra tio bästa år, sade tidningskungen Rupert Murdochs mamma till sin son. Våra erkända ekonomer hade sina bästa år 1966-1976. Sedan dess har de teoretiskt vuxit som korumpan: nedåt. Det hindrar inte, att de är auktoriteter inte bara i vänsterförbundet utan också i många media, exempelvis i svenska Yle. När nyliberalismen kom, kunde de inte skapa något alternativ.
De kreativa skapar däremot ny kunskap, eftersom de kan lägga ihop två och två. Utpräglat stora receptiva talanger är professorerna Jan-Otto Andersson och Johan Willner i Åbo (före detta taistoiter). Två kreativa erkända begåvningar var professorerna Matti Viikari (marxist och historiker) och G H von Wright (konservativ och filosof). Den senare lyckades nå toppen och hålla sig kvar, trots att han motarbetades av liberaler och socialdemokrater (de normala). Matti Viikari orkade inte leva. Det är ensamt på toppen. Vis blir olycklig? Kreativa vetenskapsmän har en starkt pessimistisk ådra. Vänstern kan inte gå fram innan vi har ett alternativ till kapitalismen och nyliberalismen. Därför befinner vi oss i kris.

Nyöversättningen av Kapitalet är gjord av den 1998 avlidne svenske kommunisten och socialläkaren John Takman och hans son överläkaren Jonte Takman. John sade, att hans son har kontakter med udda människor som är före sin tid. Nu finner de tiden mogen att ge ut verket. Som den göteborgske författaren John Lapidus säger, torde vågen komma omkring 2017. Staten är tvungen att lita på sina egna framtidsforskare, som naturligtvis inte kan säga att vi går mot världsrevolutionen. Säkerhetspolisen som består av normalbegåvningar måste lita på oss udda för att kunna skåda in i framtiden. Själva ser de ingenting. Det är därför vi är övervakade.
För övrigt har substantivet reform erhållit en ny innebörd, sedan det övertogs av våra nya makthavare. Tidigare betydde ordet en förändring från något sämre till något bättre. I dag genomför man en ”reform” för att kunna göra någonting bättre till någonting sämre. Det gäller att vara medveten om hur makten försöker att påverka vårt medvetande via makten över språket.

Kanske den sista vänstervågen - det låter hoppfullt, om det innebär att vågen blir framgångsrik!

11 kommentarer:

Jan Wiklund sa...

Det låter som en riktigt rejäl gnällspik.

Anonym sa...

Skillnaden mellan religösa fanatiker och kommunsitiska drömmare tycks inte vara så stor.
Eldorado

Ola Inghe sa...

Snarare stolle, med en komiskt överdriven uppfattning om sin egen och sina vänsterelitgelikars överlägsna och säreget kreativa intelligens, som gör att säkerhetspolisen tvingas övervaka dem för att kunna skåda in i framtiden. (Dags att bilda "Röda MENSA"?!?) Eller dem komiska trestadieteorin om studentrevolt-feminism-bögighet som tydligen lagbundet kännetecknar förevolutionära perioder. Och alla stackars män som blir sömnlösa för att de inte förstår vad som händer och därför blir impotenta. Ja, ett gott skratt får man sig ju i vart fall av att läsa detta alster. - Björn, exakt vilka guldkorn menar du att denna helblinda höna hittat?

Björn Nilsson sa...

Jag släppte igenom 'fanatiker' och 'stolle' den här gången. Inte säkert att jag gör det nästa gång. Ta det som en varning.

Ola Inghe sa...

Björn, Wiklund får tala för sig själv, men jag ska faktiskt inte besvära dig med mina inlägg mera. Din blogg har på senare tid visat en tydligt och starkt dalande kurva vad gäller politisk kvalitet, och det här var över stupet. Här verkar inte finnas mycket att hämta framöver.

Ola Inghe sa...

Den här bloggen har visat en stark avtagande politisk kvalitet på sista tiden, och det sista inlägget är definitivt över stupet. Om inte detta faktumet kan debatteras fritt finns inte något kvar här att hämta. Hoppas du trivs i stolleland.

Adjö, Björn Nilsson

Ola Inghe sa...

Fyi: (ej publicering) av det blev två från "avskedsinlägg" beror på att det först kom ett felmeddelande, så jag trodde inte det kommit in.

Björn Nilsson sa...

Jag har ju under åren publicerat saker som varit kontroversiella ur olika synvinklar och testat olika ideer, så varför skulle det vara fel nu? Det här är inte en partiblogg med fastspikad politisk linje.

Karl Malghult sa...

Det här var det första av två utlovade inlägg, man kan ju vänta med att sammanfatta sina slutsatser tills del två är ute. Så jag väntar till andra delen.

martin sa...

Att vi är i en förrevolutionär tid är väl tämligen uppenbart. Ganska okontroversiellt i en värld med så många organisationer som tappat sin relevans.

Att samhället är i en kreativ kris känns inte heller särskilt kontroversiellt.

Men jag skulle inte gå så långt att påstå att det är därför samhället övervakas. Jag tror det samhället skapas för att man kan. För att det är ett av de samhällsbyggnadsredskap som återstår för politikerna i den nyliberala nattväktarstaten.

Jag diskuterade den homosexuella separatistiska kampen med en aktiv i RFSL med jämna mellanrum. Jag föreslog att gränsdragningen homosexuell - heterosexuell, är sociala konstruktioner, men nödvändigt streck i sanden för att driva en separatistisk frigörelsekamp. Jag undrade om vi närmade oss att enas som en mänsklighet i ett sexuellt kontinuum om den separatistisa kampen var färdig? Det ansåg han inte och jag var böjd att hålla med.

Men frågan är om de separatistiska befrielserörelserna för feminism och för homosexuellas rättigheter, har kommit så långt de kan förvänta sig komma i den borgliga staten? Jag tror att så är fallet, då måste slutligen de separatistiska kamperna för jämställdhet och sexuellt likaberättigande, ena sig med kampen för jämlikhet, det är där de slutligen hamnar om de vil föra kampen frammåt.

Han verkar dock lite postmodern, att det slutgiltiga makten är makten över språket. Det är själva grunden i postmodernismen. Men jag anser nog att man skall förkasta postmodernismen och updatera materialismen. Fokusera på materiell makt, för den postmoderna vänstern under senare delen av 1900-talet har inte precis varit imponerande i vad den åstadkommer.

Pierre Gilly sa...

Det var ganska roligt skrivet gnäll i alla fall.