lördag 18 september 2010

Ett bibelord för kristdemokrater?

Ibland blir man undrande. Några moderater har hoppat av på grund av regeringens ondskefulla politik mot människor som har det svårt. Men hur är det med Kristdemokraterna, som ju i sin ideologiska ryggsäck bör ha ett bibelord som låter som följer i den moderna översättningen. Deras ledande ikon (Jesus Josefsson) gjorde följande påpekande:

’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.

Men de kanske är hårdhudade i KD och omfattar någon sorts USAmerikansk framgångsteologi där man skiter i de utsatta och mer tänker på sin egen jordiska frälsning bland max med prylar?

Citatet kommer från Matteus 25:e kapitlet och kan i dessa elektroniska tider slås upp här. Det handlar om Den Yttersta Domen, inga småsaker alltså. Onda, goda skiljs åt. Borde inte Hägglund och hans underhuggare fundera på huruvida de vid den slutliga sorteringen kommer att hamna bland fåren eller bland getterna? Den sista gruppen kommer att transporteras till den eviga elden som väntar djävulen och hans änglar därför att de struntade i människor som har det svårt.

’Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. 42Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, 43jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.’ 44Då kommer också de att fråga: ’Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?’ 45Då skall han svara dem: ’Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.’

Man kan undra om det finns många smygateister eller möjligen många smyghycklare i KD:s led? Måste man  komplettera dessa bibelord med några rader om Försäkringskassa, Arbetsförmedling och socialhjälp för att budskapet skall gå in?

18 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Smyghycklare?
Det ordet gillar jag. Mer sånt!

Björn Nilsson sa...

Har vi inte alla drag av detta egentligen?

Kerstin sa...

Jo, Bibeln innehåller mycket som kristna tycks ha rasslat förbi när de har skummat boken. I synnerhet verkar många av dem ha missat det kristna kärleksbudet: Allt vad i viljen att andra människor skola göra mot er, det skolen I ock göra mot dem (jag är liksom lite färgad av den gamla översättningen).

Däremot verkar de ha läst gamla testamentet noga, det där om hur Gud ska före dem och hjälpa dem att förgöra alla i deras väg, män, kvinnor barn och även boskap ibland.

Abbe sa...

SÅ GICK DET TILL PÅ SOSSARNAS TID...

********************************************************
Försäkringskassan och cancersjuka http://alturl.com/ofwu
********************************************************
Mor nekades sjukskrivning vid dotterns självmord http://alturl.com/cvzs
********************************************************
Försäkringskassan drev henne till självmord http://alturl.com/i577
********************************************************
Försäkringskassan får sjuka att ta sitt liv http://alturl.com/r5xa
********************************************************
Från inkompetens i amalgamfrågan till självmord http://alturl.com/3rvr
********************************************************
Folk behandlas som ping-pong-bollar http://alturl.com/e5ru
********************************************************


RÖSTA PÅ ALLIANSEN FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE!!!

RÖSTA PÅ ALLIANSEN FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE!!!

Knapsu sa...

Brukar det inte vara så att de som är mest bibeltrogna brukar vara de som minst anammat kärleksbudskapet i bibeln?

Och de största dräparna brukar ju hänvisa just till att Gud har talat till dem osv...

(Jo, jag tänker på GWB mfl.)

Björn Nilsson sa...

Kerstin & Knapsu: vad man ofta gör i religiösa kretsar är att ägna sig åt så kallad cherry picking. Man plockar alltså ut det ur den aktuella heliga skriften som man gillar och som är acceptabelt för samhället runtomkring, och så glömmer man eller försöker förklara bort otrevligheterna.

Abbe: man kan inte ursäkta egna skurkstreck med att andra gjort liknande saker, det är ohederligt. Tycker man att andra är dåliga får man se till att bli bättre själv, inte använda de andra som riktmärke för att själv bli sämre.

/lasse sa...

Att Kd skulle angripa de fattiga och sjuka är förstås fel, Nya Testamentet lär oss att folk t.ex. är sjuka för att de är besatta av demoner, det är naturligtvis demonerna som Kd modigt angriper. Jesus brukade driva ut de onda demonerna ur de sjuka. Förmodar att de arbetslösa också är besatta av (lata )demoner som måste drivas ut av alliansen.

Mark 14:3-9
Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud. Några blev förargade och sade till varandra: "Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än trehundra denarer att ge åt de fattiga." Och de grälade på henne. Men Jesus sade: "Låt henne vara! Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid.

Som Jesus själv säger så finns det ingen anledning för sektledaren att försaka det goda livet och förmodar jag dennes arvtagare på ledartribunen. Det är också viktigt att det finns fattiga för hur skulle annars de rättrogna kunna göra gott mot dem när de rättrogna så känner.

"I think it is very beautiful for the poor to accept their lot, to share it with the passion of Christ. I think the world is being much helped by the suffering of the poor people."
Moder Theresa

Björn Nilsson sa...

Ja 'tydarn, det är nog så som jag skrev tidigare: cherrypicking. I bibeln får man argument för vad phan som helst bara man läser noga på vissa ställen och blundar för andra.

Om KD-arna klarar av utdrivande av onda andar kunde de väl börja i regeringen och jobba sig utåt?

/lasse sa...

Det har ju nästan gått lite mode i att diverse kändisar blir religiösa på "gamla dar". Undrar om det är samma kristne Gud som vakar över Skytte respektive Greider och fått dessa att se ljuset och härligheten.

Grabbar som Fidel kan man åtminstone lita på, Fidel får frågan om han på gamla dar och ökad krasslighet faller till föga och ska försöka säkra en plats på de himmelska ängderna. "Sorry, I'm still a dialectical materialist."

Björn Nilsson sa...

Va! Har Greider hoppat in i den religiösa fållan också?

Kerstin sa...

Den här Abbe verkar vara en maskin, ett massutskick till en massa vänsterbloggar. Exakt samma kommentar har jag sett på mängder av vänsterbloggar. Ren bloggspamning alltså.

/lasse sa...

jodå, kommer inte ihåg på rak arm var jag läste om det men blev lite förvånad när jag läste om det för ett tag sen. Av Grediers svar så verkade Greiders kristendom var som jag förstod det förstås russinplockad så den var gediget "vänster".

Carl Jacobson sa...

Vad trevligt att folk är så bibelkunniga! Men Kesrtin här vill jag rekommendera att läsa också gamla testamentet. Där finner man bl.a. den text som lästes vid påvens mässa i Birmingham igår (söndag):

Hör detta, ni som trampar på de fattiga
och utrotar de svaga i landet!
Ni säger: "När är nymånadsfesten över så att vi kan sälja säd,
och sabbaten
så att vi får öppna kornboden?
Då skall vi minska måtten
och lägga på priserna
och fuska med vågen,
köpa de fattiga för pengar
och de nödställda för ett par skor
och sälja spillet som säd."
Herren har svurit vid Jakobs stolthet
att aldrig glömma något de gjort.

(Amos 8:4ff)

Björn Nilsson sa...

Den där Amos verkar vara en fiende till marknadskrafterna! Hur kunde han få komma med i Den Heliga Skrift??

Carl Jacobson sa...

Du, Björn, den där texten är nästan 2 800 år gammal, och profeten Amos förtjänar enligt min mening sin titel!

Björn Nilsson sa...

Jaha, låt gå för det då. Men vad är "Jakobs stolthet"? Hade det inte varit mer klargörande att meddela att fiffel med priser och mått kommer att behandlas exempelvis efter stöldparagrafen i budorden?

Carl Jacobson sa...

Visst kan man säga att Amos hade kunnat uttrycka sig på ett annat sätt, men att begära att han ska formulera sig på ett sätt som känns naturligare för oss idag är kanske att begära väl mycket också av en "profet". Det här är en sorts "poesi" och inte ett politiskt tal.

Vad "Jakobs stolthet" syftar på kan man väl bara spekulera kring, om man nu känner för det.

Björn Nilsson sa...

Amos var herde och djuruppfödare och hade nog ingen akademisk agronomutbildning. Språket blev väl därefter.