torsdag 4 juli 2013

Ap-nyllen

Vilken av dessa känner du dig mest besläktade med? (Hittade bilden här.)


Och här är ett utdrag ur något som kallas the Cambridge Declaration on Consciousness som kanske skulle vara värd att titta närmre på:
The weight of evidence indicates that humans are not unique in possessing the neurological substrates that generate consciousness. Non-human animals, including all mammals and birds, and many other creatures, including octopuses, also possess these neurological substrates.
Denna deklaration är författad av "a group of high-profile neuroscientists", så då kanske man kan hoppas att de vet vad de pratar om. Mycket torde hänga på definitionen av begreppet "medvetande".

PS. Man kan läsa Cambridge-deklarationen här. DS

3 kommentarer:

Hannu Komulainen sa...

Ett försök till definition: medvetandet är det rent subjektiva, som man inte kan komma åt objektivt, Det existerar men kan inte bevisas existera.

Björn Nilsson sa...

Påminner om Augustinus' funderingar om tiden. Han visste vad tid är, ända tills han skulle förklara - så var det väl ungefär.

Hannu Komulainen sa...

Att förklara något är att peka på något som är mer grundläggande. Den processen måste förstås ta slut någon gång. Man måste till slut acceptera något som givet. Det kallas för materialism. I det här fallet subjektivitetens materialism :-)