fredag 5 juli 2013

Brasilien: slut på karnevalen

Slutnojsat - nu är det allvar på riktigt allvar!


För den ekonomiskt intresserade, här är två vänsterekonomer med översikter över Brasiliens utveckling de senaste åren. Som framstående medlem av BRICS-gruppen är Brasilien ett viktigt land. Det har setts som ett vänsteralternativ, och en del har gjorts för landets fattiga, men de här ekonomerna ser mest neoliberalism som nu kört huvudet i väggen. Och nu är det stora demonstrationer, med såväl vänster- som högerkrafter inblandade.

Brazil, the carnival is over, samt Lessons from Brazil.
Inga kommentarer: