lördag 26 oktober 2013

Bara ett par urklipp - påträngande verklighet?

Här från televisionen. Från att ha försvarat profitskolornas 'rätt' att ta ut profit vacklar nu Borg i den rätta tron:


Och här ett diagram från Politologerna, med följande förklaring:

Vi kan med hjälp av de riksdagsundersökningar som genomförs vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, visa två figurer som illustrerar att även moderata riksdagsmän har förändrat sin attityd i frågor som varit centrala inom de moderata leden. Den första figuren visar moderata riksdagsledamöternas inställning till den offentliga sektor
En rimlig tolkning av detta kan ju vara att verkligheten tränger sig på.  När vinstdrivna företag uppträder just som det är meningen att vinstdrivna företag skall uppträda är det inte så roligt alla gånger. Särskilt inte för de som drabbas direkt. Man kan ju misstänka att även moderata riksdagsledamöter då och då kommer i kontakt med den aspekt av verkligheten. Somliga kan dra slutsatser av det.

1 kommentar:

martin sa...

I grunden dömer han ut riskkapitalister och profithunger precis överallt, för det finns inga vattentäta skott.

Men jag har sagt att karln är högermarxist.