onsdag 30 oktober 2013

USA och världen som schackbräde

Det borde ... inte längre förvåna någon att en stat som planerade för samexistens med Nazityskland – om inte Storbritannien lämnade över nycklarna till sitt imperium – i dag avlyssnar andra allierade staters mobiltelefoner. 

Det handlar alltså om USA enligt historikern Tomas Pettersson.  Men det finns mer intressant i artikeln, särskilt om USA:s (misslyckade) kamp för att hålla ner de växande ekonomiska stormakterna Västtyskland och Japan på 1970-talet.

Att den tyska förbundskanslern blir avlyssnad av Förenta staterna är inte alls överraskande om man tolkar världen som ledande amerikanska säkerhetspolitiker: som ett schackbräde, där olika regler gäller för de olika spelarna. 
Att se världen som ett schackbräde kanske är OK, men om det är olika regler och en part tror att det är den som bestämmer reglerna är det upplagt för bråk. Ordentligt med bråk, särskilt hos de som inte fått vara med och skriva reglerna men börjar känna sig starka nog för att kunna kräva att få vara med. Och det är den situationen vi har nu. Stalin förutsåg den i viss mån i början av 1950-talet. De besegrade och underordnade makterna kommer i längden inte att finna sig i sin ställning. Ju fler svaghetstecken den ledande makten uppvisar, desto mer kommer de underordnade att slita i kopplen för att komma loss. Detta kan ju innefatta även sådana som Saudiarabien där den härskande gruppen känner sig akterseglad av USA:s korrigeringar av sin politik vad det gäller Syrien och Iran och förmodligen är ganska desperat vid det här laget. USA har ändrat några regler, och vad kan Huset Saud göra åt det? Hitta nya beskyddare?

Fast man kan ju vända på resonemanget åtminstone vad det gäller EU-Europa och säga att där har vi en samling stater som varit märkligt eftergivna mot USA ännu på en sent stadium. Motståndet har ju varit större på annat håll, med BRICS-staterna som en viktig komponent. Kan det vara så att ett svagt Europa hänger om halsen på ett svagt USA? Men när hela FN utom USA själv och Israel röstade mot USA:s blockad av Cuba måste ju hela EU ha varit med i motståndsgruppen? - En diskret markering mot storebror i Washington kanske?

6 kommentarer:

Sixten Andréasson sa...

Ansluter mig till Tomas Pettersons historieuppfattning. Ska bli intressant att läsa honom i forts.

martin sa...

När man frångår Kants principer, när man tillåter att människor används som medel. Då hamnar man i den Machiavelliska staten, en stat som aldrig ser människorna utan bara sina egna syften och medel/hinder däremellan.

Björn Nilsson sa...

Kant, det tänkte jag inte på. Men det är ju ett tecken på ondska att använda människor som medel, och det passar bra på somligt av vad USAmerikas ledare håller på med.

Jan Wiklund sa...

Charles Tilly, en ytterst etablerad amerikansk sociolog, påpekade i sin intressanta bok Coercion, capital and European states att stater i regel har sitt urpsrung i maffior och att det i princip inte fanns någon skillnad, på den tiden, mellan beskattning och beskyddspengar.

Sen lyckades folk genom ständig försvarskamp civilisera staterna (med det avgörande genombrottet 1789) till att bli lite mer välvilliga gudfaderstyper där våldet hanterades mer i skymundan.

Men med den bakgrunden är det väl inte så konstigt att stater fortfarande beter sig som banditgäng?

Björn Nilsson sa...

Nja, låter inte detta som amerikanskt "get the governement off our backs"?

Jan Wiklund sa...

Eller som Marx' dröm att bli av med staternas alla kårer och ämbetsmän. Det är bara att välja.