måndag 21 oktober 2013

Märkligt släktskap

När nya metoder för att undersöka rester av arvsmassan i gamla ben utvecklas så har forskare kommit fram till att en del "svenska" jordbrukare under stenåldern verkar ha släktskap med dagens sardinier. Det var för 5000 år sedan dessa individer levde, således mer än 4000 år innan man började tala om något som hette Sverige.

Dessa nya bör bli ytterligare ett inlägg i debatten om hur jordbruket spreds över Europa och upp i Skandinavien. Var det genom folkvandringar eller genom att tekniken i sig fördes från folkgrupp till folkgrupp? Fanns det en blandning av befolkningar, där somliga ägnade sig åt jordbruk och andra höll fast vid att vara jägare och samlare?

Har ingen bild på sardinier, men det kanske går bra med en sardin i stället?
Jag skulle för övrigt tro att stenålders- och bronsålderskulturerna på Sardinien är värda att läsa mer om.

Inga kommentarer: