torsdag 1 mars 2007

Koltrastens diskreta sång

De senaste dagarna har diskret sång av koltrast hörts såväl från Högalidsparken som Skinnarviksringen. Bara korta strofer och ganska tystlåtet, men vi får hoppas att den verkliga sångglädjen snart bryter ut över Söders hustak. Kanske lite regn hjälper till. Den gamle vetenskapsmannen Sven Nilsson skriver i sin Skandinavisk Fauna. Foglarne från 1858 att koltrastens sång är "... vacker, i synnerhet underen stilla sommarafton efter ett mildt regn".

Inga kommentarer: