fredag 9 mars 2007

Snällare av tro? Eller styggare?

Att man blir snällare och mer sympatisk av religiös övertygelse, är det rimligt att tro? Nja, det finns vissa problem. Enligt en experimentell studie gjord vid University of Michigan blir såväl bibeltroende som icke-bibeltroende mer aggressiva när de får lyssna till våldsamma berättelser ur Gamla testamentet.

Det rimliga är kanske att anta att folk som redan har en aggressiv läggning blir extra uppjagade av våldsskildringar i "heliga skrifter", vare sig dessa människor är religiösa eller inte. De som är mer fridsamma av sig (troende eller ej) borde däremot påverkas mindre av bibliska våldshistorier. Då kan man nog inte skylla på religionen i sig som orsak till våld, däremot gissa att religiös tro kan tjäna som ursäkt för vissa våldsverkare.

De religioner som det här handlar om (kristendom, judendom och islam) bör kunna existera utan våldsutövning. Men då krävs det att religiösa ledare inte trumpetar ut varje ord i skrifterna som gudomlig sanning, utan förklarar att ett och annat stycke behöver vi inte ta till oss.

Inga kommentarer: