måndag 19 mars 2007

Skicka tillbaka frågan

För bara några årtionden sedan verkade kampen mellan vetenskap och religion vara avgjord. Eller för att uttrycka sig lite mer exakt: fajten mellan vetenskaplig forskning och teoribyggen i ena ringhörnan och i första hand vissa religiösa företrädare i den andra. Bibel och Koran kan helt enkelt inte förklara det universum som vi vet att vi lever i bättre än vad olika specialvetenskaper kan. För de flesta troende är det inget problem. De fortsätter att vara troende, men anpassar tron till vetenskapens utveckling.

För somliga troende är det dock ett problem. Särskilt USA verkar vara hemsökt att uppjagade evangelister som kräver att Bibeln skall tolkas bokstavligt. Vore de några få tokskallar skulle man inte behöva vara bekymrad, men fundamentalisterna är många och de har inflytande. Bland annat är de ute efter evolutionsläran, en vetenskaplig teori som fungerar bra för att förklara hur livsformer utvecklas. (Observera att inom vetenskapen är "teori" inte bara några lösa idéer, utan en tankemodell som byggs upp med data som utsätts för noggrann testning, till skillnad mot exempelvis skapelsen i Första Mosebok som inte kan testas. Gudomliga under kan inte testas.)

Eftersom vetenskapsmän hela tiden diskuterar och testar olika idéer utnyttjar evangelisterna detta till att påstå att forskarna inte är eniga, och att detta i sig skulle betyda att teorin är fel. Att vetenskaparna är ense om evolutionen som princip, och att det är detaljerna i utvecklingen som diskuteras snarare än den grundläggande teorin i sig, talar man inte så högt om.

Men varför inte vända på steken och skicka frågan tillbaka: eftersom ni kristna har så många och så olika samfund måste det betyda att ni inte är eniga. Bestäm er för hur ni skall ha det med Jesus, Djävulen, treenigheten, helgonen, dopet etc. etc., och sedan kan ni komma tillbaka och prata om andras oenighet! Jag misstänker att den utmaningen aldrig kommer att antas. En gammal romersk kejsare hade som rent nöje att inkalla företrädare för olika kristna sekter och se dem käftas med varandra, och de kristna har knappast blivit mindre splittrade och oense sedan antiken!

Inga kommentarer: