måndag 30 april 2007

Brunnen falsk vikingabåt


Att glädja sig åt olyckor är inte så fint, men här är (nästan) en olycka som är en välsignelse: den falska "vikingabåten" nedanför Slottsbacken brann i helgen. Den här bilden tog jag i förmiddags. Som man kan notera är det mest förstammen som sticker upp med sitt drakhuvud. Och där har vi knuten: enligt vad som är känt hade vikingarna inte drakhuvudena uppsatta när båtarna närmade sig land, såvida de inte hade för avsikt att skrämmas. Senare års forskning mal för övrigt sönder mycket av det som för bara några årtionden sedan var sanning om vikingatiden. Någon enhetlig asatro fanns inte, de väldiga kämparna var inte alltid så väldiga när de mötte välorganiserat motstånd, supergermanska rasister var de inte ... .

Inga kommentarer: