tisdag 3 april 2007

Ståplats för måsar


Framför Stadshusets mäktiga fasad har stadens trutar och måsar fått tillfälliga ståplatser på ledningarna för fjärrvärmenätets utbyggnad. Ännu så länge flyter de, men jag antar att så småningom vilar de på sjöbottnen.

Vad händer med den himmel vi ser mellan stadshustornet och "höghusen"/Klara kyrka i centrum framöver? Kommer utsikten att finnas kvar, eller byggs den igen av nya jättebyggnader så att Stadshusets säregna profil försvinner?

Inga kommentarer: