fredag 27 april 2007

Guds existens?


Klicka på den här bilden så blir den både större och tydligare! Frågan om Guds existens är osedvanligt knepig eftersom påståendet "Gud finns" normalt varken kan bevisas eller motbevisas. Det ligger med andra ord utanför den sfär som kan studeras med vetenskapliga metoder. Undantag finns dock, vilket ovanstående strip från den eminenta kulturtidskriften Hälge visar. Myrorna har fått synnerligen handfasta bevis för att ett högre och välvilligt väsen existerar och helt oväntat (ett under!) kan låta manna i form av sockerbitar falla från himlen.

Inga kommentarer: