söndag 1 april 2007

Billig arbetskraft i skogen

Jag läser Naturen till din tjänst. Det är Svenska Naturskyddsföreningens årsbok 2007. Här finns mycket intressant, exempelvis en beräkning av vad nötskrikans arbetsinsatser för eklandskapet på Djurgården är värt. Svaret är 35.000 kronor per år och nötskrikepar. Nötskrikorna samlar och sprider ekollon, och bidrar därmed tillmed till att underhålla Djurgårdens mäktiga ekbestånd. Om siffran stämmer (och det vet man väl egentligen inte) skulle tio nötskrikepar kosta ungefär lika mycket som kanske en eller en halv skogsvårdare, räknat i löner och sociala uppgifter.

Jag var nere en sväng omkring Lappkärret och Stora Skuggan i förmiddags och hann med att se såväl några nötskrikor som många imponerande ekar. Ännu så länge kala, men snart blir det härlig grönska också. Här nedan är en bild jag tog under promenaden, en ek som samtidigt kan ses som en abstrakt målning i svart tusch. Det ser ut som en ekpensionär som förlorat några grenar. Det är fantastiskt hur länge en ek kan leva, trots att de flesta grenar och mycket av barken har ramlat av.

Inga kommentarer: