torsdag 26 april 2007

Studentfabrik

Vad är detta? Takarmaturer i en industri? - Både ja och nej. Det är ett industriliknande tak, men inte i en fabrik som tillverkar prylar. Det är ett industriliknande tak i en föreläsningssal på Södertörns högskola.

Och vad gör man i högskolorna? Massproducerar studenter i nära nog industriell takt! En studentfabrik, med andra ord. Vilken framtid dessa mängder av kandidater och magistrar möter är en öppen fråga. När en akademisk examen blir nästan lika vanlig som en studentexamen kommer marknadspriset på akademiker att falla. Jag minns det gamla uttrycket "akademikerproletariat" - det verkar som det är i full färd att bildas nu i alla dessa studentfabriker.

Inga kommentarer: