tisdag 24 april 2007

Miljömöte på Nalen

I förmiddags var jag i fina lokaler, nämligen anrika Nalen, på Gata Regerings 74. Naturvårdsverket, SMHI m.fl. skulle rapportera om den senaste delrapporten från FN:s klimatpanel. Jag checkade in, fick en namnlapp och klev in i mötessalen. I bakgrunden plinkade någon sorts new age-musik medan vackra naturbilder visades på en storskärm. Så småningom kom mer folk, och plinkandet dränktes av mängdens sorl.

När Nalen var nöjespalats hade man parollen "festligt, folkligt, fullsatt". Helt fullt var det inte i den stora salen, men inte långt därifrån. Erfarna konferensrävar blandade sig med ordinär intresserad allmänhet. Där gick miljöbyråkrater med små välansade grå skägg, och miljömuppar med mer vildvuxna hårbeprydnader (i själva verket såg jag bara en av den senare kategorin, vilket tyder på att den gamla typen av miljöpartister är på utdöende medan byråkraterna frodas som de brukar göra).

Över mängden höjde sig Anders Wijkman (två meter?), numera EU-parlamentariker för kristdemokraterna. Han höll ett energiskt anförande som i mycket var en katalogaria över alla miljöotrevligheter som hänger samman med klimatet. Läs om det på Naturvårdsverkets hemsida. Flera andra intressanta föredrag följde, var och en med sin specialitet och sina bekymmer. Här kommer inte bara naturvetenskap in, även samhällsvetare har saker att göra när det gäller att stödja miljökampen. Det är ju människor som måste kämpa, och då blir det ett fall exempelvis för sociologer att studera hur de gör.

Läget är besvärligt men inte helt nattsvart, så kan man väl sammanfatta det hela. Och i vår del av världen är vi privilegierade jämfört med hur stora delar av Tredje världen drabbas. Ett par miljarder människor i Afrika och Sydasien kan ha allvarliga problem med försörjningen av färskvatten framåt 2050, exempelvis. Å andra sidan kan stigande havsvattennivåer jaga bort hundratals miljoner människor från deras hem. Suck!

Under fikapausen kunde man se Pär "Pudelfrisyren" Holmgren, känd TV-meterolog, mingla i folkmängden. Själv lyckades jag få tag på en korvsmörgås och ett äpple.

Nedanstående målning finns i Nalens entre. Den kanske kan symbolisera miljökampen? "Håll rent, annars blir det en snyting!"


Inga kommentarer: