onsdag 24 november 2010

Beröringsskräck

På Aftonbladets kultursida förekommer en "Nusvensk ordlista", författad av Carsten Palmer. Den är inte i alfabetisk ordning, och i dagens inslag finns monarki, beröringsskräck och varumärke. Det mellersta är intressant:

Beröringsskräck, -en Ovilja att ingå i kärnvapenbestyckade militärallianser.
Jag tror att någon figur på Svenskans ledaravdelning har hävt ur sig det där att det skulle vara "beröringsskräck" att inte vilja gå med i NATO.

Man kan uttrycka det på annat sätt, för det här verkar vara ett gammalt knep för att skrämma folk till att göra vad de begriper är fel och inte vill göra. För hur gör man i ett slyngelgäng när någon inte vill göra något dumt? - Jo, man flinar hånfullt och säger: "Du VÅGAR inte ..." (snatta på varuhuset exempelvis). Nu är det ju visserligen större mod, och definitivt klokare, att hålla sig borta från olämpligheter, men det är inte så småpojkarnas hjärnor fungerar. Många vill inte verka fega och handlar därmed mot bättre vetande. De kanske råkar illa ut medan hetsarna står i bakgrunden och inte vet någonting.

Vem, annat än rena skumraskfigurer, vill att Sverige skall gå med i en organisation för evig krigföring som NATO (ja, "kriget mot terrorismen" kan definitionsmässigt aldrig ha några gränser varken i tid eller rum) trots att vi vet att det kan stå oss dyrt? Men eftersom de flesta begriper att NATO är något man bör hålla fingrarna borta från, måste argumentet "beröringsskräck" tas fram. "Vadå, vill du inte utkämpa konstiga krig under Amerikas befäl, är du feg, har du BERÖRINGSSKRÄCK va ...?"

Jag säger bara: tack, men nej tack. Vi är inte rädda småpojkar, i alla fall inte de flesta av oss.

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

När jag hör ordet tänker jag genast på Reinfeldt och Bildt.

Björn Nilsson sa...

Ursäkta, lessen att jag skapade otäcka tankar här i vintermörkret.