onsdag 17 november 2010

Tillit och vetenskap

Väldigt mycket av det som gör att det moderna samhället fungerar hänger på vetenskap, på forskning och utveckling av praktiska tillämpningar av forskningen. Bra forskning som man kan känna förtroende för - det är viktigt. Men idag, skriver VA-bloggen, försöker finansiellt trängda regeringar i Europa att lassa över mer av den tidigare offentligt skötta forskningen till den privata sidan. När öppen offentlig forskning blir privat blir den också hemligare, och man kan undra vilka motiv som driver företagsforskarna och deras uppdragsgivare. Det finns anledning att känna undran, eller ren misstro. Många människor gör det. VA-bloggen meddelar att

Two thirds of Swedes (66 per cent) agree with the statement “We can no longer trust scientists to tell the truth about controversial scientific and technological issues as they become more dependent on money from industry”. This is a higher level of mistrust than the European average of 58 per cent.
56 per cent of Swedes also believe that “Private funding of scientific and technological research limits the ability to understand things properly”. Again Swedes are more critical of private funding – the EU average is 50 per cent.
And in VA’s 2008 study The Value of Knowledge in the Business World (full report VA 2008:5 available in Swedish here), almost a quarter of respondents (23%) agreed that researchers lose their credibility if they collaborate with industry.

Folk är inte så dumma som man tror - en del är faktiskt riktigt smarta. Varför lita på den som sätter vinst före människor?

Är detta fågelungar, eller en illustration av forskare som ropar efter forskningsanslag?

Samtidigt visar en annan refererad undersökning på en splittrad bild i Sverige. Å ena sidan stor tilltro till vetenskapens förmåga att lösa problem, å andra sidan fallande förtroende för forskare. Svenskan avklarar det hela med två meningar:

Två av tre, 63 procent, har stort eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor, mot 75 procent i fjol. Var femte svensk, 21 procent, tror att astrologi är en vetenskap, en uppgång med fem procentenheter sedan förra mätningen.

Vilka är de där 21 procenten, folk som inte uppfattat att det inte står "astronomi" i frågeformuläret, new-agetomtar som tror på vad som helst om det är tokigt nog, eller att man inte vet hur vetenskapliga metoder fungerar? (Hur kan litteraturvetenskap räknas som vetenskap när astrologi inte gör det?)

7 kommentarer:

/lasse sa...

Det är förstås illa nog om 1/5 säger sig tro att astrologi är en vetenskap. En del har förmodligen svarat fel och trodde det stod något annat än det stod. De som inte har så nog reda på saker och ting kan till viss del vara ursäktade, då återstår de som medvetet tror att astrologi fungerar vilket förstås är klart värre än de som gissar för att de är okunnig om vad som är vad och egentligen kanske inte har så klart för sig skillnad på astrologi och astronomi.

Björn Nilsson sa...

Ja, man kan väl tolka det hela till det bästa (och fråga sig hur horoskopen verkar stämma så bra för just mig!).

Anonym sa...

Bra att som du skriver - människor rätt smarta frånsett det där med astrologi. Det finns mer sånt flum. New age hör man dock inte så mycket om nu.
Av en slump råkade jag höra "Stark på P1" tisd 9 nov kl 15. Agneta Stark tog till skillnad från tramsorna upp en allvarlig sak - ingenjörerna. De som söker sådan utbildning är i minskning - visste jag inte. Mycket bra, många fick komma till tals och Agneta skötte det väl med att lyssna och ställa angelägna frågor. (Rolig detalj, att hon ofta gav bekräftande ljud ifrån sig).
Igår var det om 9:ornas gymnasieval. Också intressant och väl genomfört.
Björn, du har framfört mycket som är i linje med dessa program. Går att få fram efteråt med sr.play, tror jag.
Sixten Andréasson

Björn Nilsson sa...

Tyvärr är jag för gammal för att satsa på en ingenjörskarriär. Och karriär över huvud taget. Men för framtiden bådar det illa om ungdomar hellre satsar på att bli "kändisar" än på ingenjörs- och annan vetenskap.

Karin sa...

Hej Björn! Tack för uppmärksamheten!

Det kan nog vara så att en del tänker astronomi när de hör astrologi (det är telefonintervjuer, så de läser inte orden), men vi försöker motverka sammanblandningar genom att ge en förklaring till varje ämne. Astrologi förklarar vi med “studiet av stjärnteckens inverkan på våra liv”, astronomi med “studiet av himlakropparna och universum”.

Men om man inte lyssnar så noga på vad intervjuaren säger (vilket säkert kan hända i en del fall), så kan det förstås ske sammanblandningar. Dock ger vårt sätt att fråga lägre andelar som anser att astrologi är vetenskapligt jämfört med när förklaringar inte ges. Exempelvis i Eurobarometern (2005), där andelen svenskar som svarade så var högre (33%) än i våra undersökningar. Så någon nytta gör det!

En intressant fråga är förstås vad den som svarar lägger in i begreppet "vetenskaplig". Har det med vetenskaplig metod att göra för den som hör det, eller tänker man in något annat i det?

Björn Nilsson sa...

Varsågod, det är bara trevligt att försöka stå i upplysningens tjänst! Noterade att jag glömt lägga in VA-bloggen i min "bloggrulle" för just vetenskap och kultur, men det skall åtgärdas med det snaraste!

Och tack för kompletteringarna om hur undersökningarna gått till. Det slog mig att astrologi på sätt och vis kan sägas ha inflytande på vårt liv, nämligen om vi tror att astrologernas "rön" verkligen visar på ett reellt inflytande och handlar därefter. Det blir drag av "självuppfyllande profetia".

Om man däremot kopplar in vetenskaplighet, i betydelsen att vilken forskare som helst skall kunna kontrollera att en viss förutsägelse slår in/inte slår in för alla som råkar vara exempelvis född i Skytten eller Tvillingarna, då faller resonemanget. Men har man inte lite vetenskaplig upplysning i bakfickan kanske det är svårt att se den kopplingen. "Vetenskap" kan då helt enkelt bli en gubbe eller gumma i vit rock som pratar något obegripligt. Och det gör ju astrologer (vet inte om de har vita rockar, men de kör ju med knepiga diagram över himlakroppars opposition och andra konstigheter).

Anonym sa...

Karin."Studiet av stjärnteckens inverkan på vårt liv" är ju helt förkastligt som beskrivning av astrologi. Studier - leder ju tankarna till att det är forskning, likställt med astronomi. Studiet i det förra fallet innebär i snäll tolkning att man studerar veckans horoskop i en kvällstidning!