söndag 14 november 2010

Utförd med åsnesvans?

Den här tavlan av Jackson Pollock kallas "Nummer 31". Undrar om de trettio tidigare var så mycket roligare? Undrar dessutom om mannen till vänster funderar på åt vilket håll utgången ligger?


Att CIA varit inblandat även i kulturellt undergrävande verksamhet är ingen nyhet. Väldigt mycket torde vara känt om hur dessa förkämpar för "kulturens frihet" verkade. 

En artikel ger dock ytterligare detaljer, särskilt med avseende på CIA:s insatser för främjandet av den "moderna konsten". Eftersom denna var ett fenomen som växte fram i början av 1900-talet kan det inte handla om grundande, däremot om stödjande, av något som redan fanns men som mötte mothugg från olika håll - inte bara från kulturbevarande sovjetiska kulturpolitiker. Även hemmafronten i USA hade svårt för kladdet. "Nämen, ska de' där vara konst, de' föreställ' ju ingenting allså!"

Bilden är dock splittrad: Picasso måste ju ses som urtypen för spännande modern konstnär, men han hade stöd från kommunistiskt håll under en tid. Under någon utställning med modern konst i Moskva lär den dåvarande sovjetiske ledaren ("Krusse", som han fick heta i Sverige) ha recenserat det hela som att det såg ut som om konstnären uträttat sina naturbehov på duken och sedan smetat ut resultatet med en åsnesvans. Jag är inte säker på hur sann historien är, och den kan i själva verket vara äldre och från Frankrike - månne någon kunnig läsare vet?

Det är mycket sällan jag är på konstutställningar, men för en del år sedan var jag på Liljewalchs i Stockholm och såg en utställning med sovjetisk konst. Mest var det officiellt godkända saker, och så fanns det ett rum med icke godkänt.  Men det där rummet med "underjordisk" konst kunde man gott ha krympt till hälften, det var inte mycket att hänga i julgran direkt.

Nu fanns det ju visserligen en del platta och ointressanta målningar bland de officiella, men det allmänna intrycket var att "de där mänskorna kunde ju hantera en pensel"! Om man skulle komma med någon kritik så var det att det förefaller som om mycket av den sovjetiska konsten faktiskt såg ut som det som målades före revolutionen. Det verkar som om skickliga förrevolutionära målare bytte motiv men i stort sett fortsatte som förut, med högsta tekniska klass. Att måla tsaren och hans hov, eller Stalin och hans medkämpar - det blev ingen större skillnad.

Jag gjorde reflexionen att det fanns paralleller mellan en del av de sovjetiska idyll-målningarn och det som amerikanen Norman Rockwell höll på med i mitten av förra århundradet. Eller om vi skall prata om olika varianter av realism på båda sidor av Atlanten. Fast sovjeterna kunde naturligtvis dra till med ett större kulturellt djup. Deras socialrealism blev mer konstnärlig än den USAmerikanska realismen. För en sovjetkonstnär som ändå kanske inte stämmer helt med fördomarna hur "det borde se ut", gå in på den här hemsidan och fortsätt in på sidorna men målningar från olika årtionden.


Middag på kolchosen ...? Nej, det är Norman Rockwell, USA

Många äldre svenskar torde ha sett Rockwells idyllmålningar i form av omslag på veckotidningen Allers.

Men för att återgå till det där med CIA och modern konst i stil med Jackson Pollocks målning i början av inlägget. Det fanns en del kulturmänniskor och konstsamlare i CIA:s korridorer, till och med betecknade som före detta  "leninister och trotskister", och de ville främja modern konst som ett vapen mot den mer stelnade sovjetiska socialrealismen. Ett problem de hade var att hemmafronten i stort sett tyckte att modern konst såg ut som rena smörjan. Kanske någon till och med tyckte att den som ut som om konstnären uträttat sina sina naturbehov ... ja, resten vet du ju redan. Men de gamla ultrarevolutionärerna stretade på i motvinden, och så småningom blev målningar av rent kladd, av soppburkar och en get med en bilring om magen erkända som konst även utanför de snävare kretsarna.

Den här målningen har jag gjort själv, med tusch och pensel. Den är föreställande. Den föreställer en fältflaska och en kåsa. Följaktligen heter målningen "Fältflaska och kåsa".

Inga kommentarer: