fredag 20 maj 2016

Viktigt 21 maj


Alltså: lördag 21 maj klockan 15.00 på Sergels torg, mot "värdlandsavtalet" (= smyganslutningen till NATO). Om du tycker att det är OK att USA får använda svenskt område för angrepp mot Ryssland - och därmed ta en uppenbar risk att Ryssland slår tillbaka mot svenskt område - behöver du inte komma. Sök vård i stället.

Inga kommentarer: