onsdag 7 september 2016

Norsk sammanfattning av maoism

Jag skrev för några dagar sedan ett något slingrigt inlägg om maoism. För den som vill ha en mer koncentrerad framställning så föreslår jag läsning av den här norska artikeln. Den kommer från den lilla gruppen Tjen folket. Detta är uppenbart ett maoistiskt namn: 'Tjäna folket' var en av de parollerna som framfördes under den kinesiska revolutionen.

Några av punkterna i framställningen är jag fortfarande kritisk till. Har aldrig sett någon trovärdig beskrivning av hur 'långvarigt folkkrig' antas fungera i de gamla industriländerna. I Tredje världen kan det fungera på sina håll, men de stora exemplen har misslyckats eller är under möjlig avveckling. Här i Europa verkar maoisterna se 'utanförskapsområdena' som tänkbara revolutionära baser, men det tvivlar jag på. Småglin som kastar sten på ambulanser och brandkår är inte lika trovärdiga i det här spelet som härdiga bönder i indiska djungler.

Den kinesiska kulturrevolutionen innehöll visserligen intressanta tankar, men ramen är tveksam som exportvara. Tänkte verkligen Mao att den metoden skulle fungera överallt, eller var det snarare hans ungdoms massrörelse från 1919 som transporterades till det kinesiska 1960-talet? Kina är stort, men Kina är inte världen. Revolutioner i länder med en övermogen kapitalistisk ekonomi och samhällsstruktur i stort kommer inte att se ut som revolutioner i fattiga, trasiga, mer eller mindre feodala bondeländer. Borde det inte räcka med att hänvisa till 'masslinje' och 'demokrati' om man vill förklara hur samhället kan utvecklas efter en eventuell revolutionär seger?

Och så saknar jag, som vanligt, ett resonemang om hur den teknisk-vetenskapliga revolutionen skapar möjligheter för den stora samhällsomvandlingen. Detta var grundläggande hos Marx. Ett problem med MLM-folket är att de driver bort från Marx och kanske lika gärna kunde slopa det första M-et. Mao må vara viktigast för revolutionärer i Tredje världen, men jag vill hävda att Marx står oss närmare i den här delen av världen. Eller är jag orättvis där?

Jag hälsar våra norska systrar och bröder med ett glatt 'Tjänare, folket!'

Inga kommentarer: