tisdag 25 mars 2008

Lyckat vindkraftförsök


För ett tag sedan skrev jag om ett försök att skicka en båt över Atlanten. Finessen med det hela var att den hade hjälp av en drake som kompletterade ordinarie maskineri. Hur det ser ut framgår på bilden ovan, från Ny Tekniks nätupplaga. Nu har båten kommit fram efter resan från Tyskland till Venezuela, och försöket rapporteras ha gått bra. Med hjälp av vinden har man sparat en del bränsle - och släppt ut mindre föroreningar.

Samma nummer av Ny Teknik berättar om hur skogsbolag har hittat ett nytt användningsområde för sina blåsigare skogsområden, nämligen att ställa upp vindsnurror. Vad jag har hört från annat håll är att man ibland vill bygga verken på ställen som borde vara naturskyddade, så vi får antagligen fler konflikter framåt mellan naturvärn och företagsintressen.

Inga kommentarer: