torsdag 27 mars 2008

Medborgarskapets uttunning?

Jinge skriver idag om regeringens och miljöpartiets (vingelputtarna de gröna) nya förslag till regler för arbetskraftsinvandring, som det läggs fram i Dagens Dumheter. Jag skulle vilja lägga till några tankar från en annan synvinkel än Jinges. Det här är nämligen en fråga som förtjänar att betraktas från många håll.

I en del debatter på nätet (mot yimbyister bland andra) har jag framhållit att det är tillgång på arbeten och bra samhällsservice, inte exempelvis häftig arkitektur, som gör att folk kan tänkas vilja komma hit och arbeta. Och då tänkte jag på exempelvis duktiga indiska IT-experter, eller varför inte folk som vill hoppa av från USA på grund av ett kollapsande samhälle och allt mindre värd dollar? Om vi bortser från problematiken med "brain drain" från fattiga länder (och det skall vi inte bortse ifrån!) finns det en massa experter på olika områden som det kunde vara bra för Sverige att få hit.

Det finns en del sympatiska åsiktsyttringar i DN-artikeln men de verkar mer som smäck för att komma till pudelns obehagliga kärna. Och därmed över till rubrikens fråga om medborgarskapets uttunning.

Som medborgare i Sverige, Burkina Faso eller vilket land som helst har jag rättigheter och skyldigheter. Jag betalar skatter och de kan ses som medlemsavgifter för att vara med i landets rättigheter och skyldigheter. I och med att jag är dokumenterat svensk medborgare (född i landet av svenska föräldrar eller har papper på att jag fått medborgarskap här) har jag inom det landområde där svensk lag råder en del privilegier jämfört med personer som inte är svenska medborgare.

När företag kan plocka upp arbetskraft och ta in den i Sverige och förbigå arbetssökande svenskar (jag förutsätter lika kvalifikationer, och att medborgarskapet är den enda väsentliga skillnaden) har man tagit bort en del av de hjälp- och skyddsfunktioner som den svenska staten förutsätts utöva till nytta för sina medborgare. (Jo, vi vet ju att en feg svensk stat ändå har svårt att skydda sina medborgare, särskilt om de har fel hudfärg, men den saken får vi ta separat... .)

När organiserad arbetskraftsinvandring startade i slutet av 1940-talet var ordningen en annan - här kommer ett citat från en uppsats jag själv skrev för några år sedan (D-uppsats i samtidshistoria, kan läsas här):

Med arbetstillstånden som medel kunde myndigheterna styra värvningen mot branscher och områden där behoven var som störst. De fackliga organisationerna fick större inflytande än företagen på vilka som skulle värvas. Gången var att företag som behövde arbetskraft vände sig till AMS, vilken i sin tur vände sig till länsarbetsnämnder och fackliga organisationer för utlåtande. Om de gav sitt medgivande tog AMS kontakt med arbetsförmedlingen i det berörda landet, och den skötte tillsammans med företaget rekryteringen.

Med den ordningen var det svårare att hävda att de nytillkomna italienarna i Västerås eller Nacka tog jobben från svenskar.

Enligt artikeln i DN skall Arbetsförmedlingen ...:

... inte längre i varje enskilt fall pröva om arbetskraften redan finns tillgänglig. Om arbetssökande med rätt kompetens finns i landet finns det inget skäl att tro att arbetsgivaren, med de svårigheter det trots allt kan innebära, skulle välja att rekrytera i utlandet. Arbetsgivarens bedömning av sitt eget behov ska således vara avgörande.

Ursäkta, men är inte detta milt sagt dj-t naivt? Det finns mycket goda skäl att tro att företagen hellre plockar upp billig arbetskraft i utlandet än dyrare i Sverige. Herr ministern och hans medskribent kanske inte tror att företagen är intresserade av maximala vinster? När företagen gör sina bedömningar är behov och prislapp synnerligen väsentliga. Och detta lär inte bara röra högt kvalificerade yrken. Man kan lugnt utgå från att det även (eller kanske till och med främst) kommer att handla om arbeten utan större inkörningstid och där det inte lär vara svårt att få hit folk.

Är inte detta ytterligare ett argument för grupper som Sverigedemokraterna? De fiskar ju bland folk som ligger risigt till på grund av de senaste årtiondenas strukturförändringar, och med den här politiken blir det knappast svårare för dem att påstå att politikerpamparna knuffar undan svenska medborgare till förmån för invandrare.

Kapitalismen leder till globalisering och utsuddande av nationsgränser. Kapitalet känner inga gränser, det går dit där man vädrar de största vinsterna. Det är en sanning som Marx och Engels framförde redan för 160 år sedan, men som de sedan korrigerade en del när de blev klarare över hur explosiva de nationella frågorna kan vara. Och de är fortfarande explosiva. Att knuffa åt sidan människor som har medlemskap i staten Sverige till förmån för folk som inte har det (gärna under glada rop om "solidaritet"), det är att be om trassel. Möjligen kan det vara en uträkning med detta. Om SD kommer in i Riksdagen kanske Alliansen får möjligheter att hänga kvar bortom nästa val också.

I framtidens värld kanske det inte kommer att finnas något annat medborgarskap än världsmedborgarskapet. Bor man på den här planeten har man rättigheter och skyldigheter och ingen diskrimineras på grund av bostadsort eller något annat oväsentligt. Det kommer att bli positivt hoppas jag. Men för att komma dit krävs en ordnad nedmontering av dagens gränser, inte ett kaos där mängder av människor mer eller mindre berättigat känner sig illa behandlade och förbisedda av de politiker som är tillsatta för att skydda deras rättigheter som medborgare. Då kan vi få väldigt obehagliga mellanstationer på vägen till paradiset.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Tack för en bra skriven kommentar!

"Ursäkta, men är inte detta milt sagt dj-t naivt? Det finns mycket goda skäl att tro att företagen hellre plockar upp billig arbetskraft i utlandet än dyrare i Sverige."

Visst finns det många goda skäl. Närmare bestämt ca 250 000. Det är vad en asylsökande kan vara beredd att betala för ett skenäktenskap. Vad blir prislappen för en anställning som efter 4 år garanterar dig permanent uppehållstillstånd?

“Svenska medborgare tar betalt för att ingå falska äktenskap med personer som vill få uppehållstillstånd i Sverige. En asylsökande kan få betala upp till 250 000 kronor för ett skenäktenskap, det berättar P3-programmet Front.”
http://www.sr.se/ekot/artikel.asp?artikel=387604

Anonym sa...

Fast lite otrevlig är din postning här, även om det nu handlar om att också sätta lönepress på den välutbildade medelklassen, något jag faktiskt inte kan låta bli att fnissa lite åt.

Sedan har jag förstås för mig att det alltid har varit tillåtet att ta in arbetskraft, specialister, där sådana saknats i landet, så vad är det nya? Att arbetsköparna får göra detta alldeles efter eget tycke? (Har inte följt med i massmedia så bra de senaste veckorna).

Björn Nilsson sa...

Kerstin, enligt äldre modeller måste man kontrollera om det fanns lokala förmågor innan det var tillåtet att ta in arbetskraft från utlandet. Man kan säga att det ingick som en del av vårt paket som svenska medborgare.

Det nya ser ut att vara just att det spelar ingen roll om det går att plocka fram rätt svenskar till ett jobb här, om företag i stället vill plocka in folk utrikes ifrån skall de få göra det. Nu skrev jag om att detta innebär att skyddet som vi skall ha som svenska medborgare ytterligare tunnas ut, men även invandrare utan medborgarskap riskerar givetvis att ställas åt sidan till förmån för andra och billigare utifrån.

Anonym sa...

Björn Nilsson:
Jo de invandrare vi redan har ska vi ju skicka tillbaka till det fredliga och mysiga Irak istället! Kul med en konsekvent regering, en som konsekvent gynnar kapitalets makt över oss alla.

Blå-brun röra skriver jag idag, men det handlar kanske snarare om blåsvartbrun röra.

Sedan undrar jag, apropå vad Nils-Erik skriver ovan, hur mycket man kan ta betalt för att bluffanställa en invandrare de där åren som krävs? Och hur många skufföretagare som kommer på att de kan tjäna pengar den vägen framöver, istället för bluffäktenskap alltså, eller som komplement.

Björn Nilsson sa...

De irakier och afghaner (för att ta färska exempel på folk som tagit sig hit) bör betraktas som flyktingar om inte motsatsen kan bevisas. Alltså inte som invandrare. Att de skall få lättnader är den positiva sidan i förslaget.

Det negativa är att jag misstänker att regeringen egentligen struntar i dem men vill öppna slussarna för en generell - just det, invandring! - som syftar till att skapa mängder av billig arbetskraft i Sverige. Man kan nog rimligen befara att de villkor som papperslösa lever under idag kommer att delas av folk med papper imorgon om det här accepteras.