söndag 16 mars 2008

Beröringsskräck?

En primitiv skiss till hur världshistorien lunkar framåt, driven av mänsklig verksamhet. Längre ner försöker jag i ord beskriva vad det handlar om. Kom ihåg: det här är ett försök att avbilda en process i rörelse fast som stillbild, och då blir det lite konstigt:Det finns ingen vetenskaplig modell som fullständigt kan beskriva hur samhällen utvecklas och förändras. Antalet variabler är för många för att alla skall kunna tas med i modellen. Men det gör inget. En bra modellbyggare väljer ut de som är väsentliga och som kan förklara utvecklingen i stort. Och en bra grundmodell kan stimulera till vidare utveckling.

Den modell som utvecklades av framförallt Marx på 1840-1850-talet är av den typen. I grunden är den mycket enkel. Den säger att det är vår dagliga verksamhet, främst hur vi skaffar vårt dagliga upphälle, som bestämmer hur samhället ser ut. Den verksamheten består av en kombination av människorna med deras kunskaper samt de redskap de har att arbeta med. Ett samhälle dominerat av enkelt jordbruk medför en sorts tänkande, är industrier dominerande blir det ett annat - och då kan vi räkna ut att IT-revolutionen också kommer att påverka hur samhället fungerar. IT-revolutionen kände inte Marx till, den stora elektroniska nyheten under hans tid var telegrafen, men om hans modell fungerar bör den kunna klara av även nya typer av teknologi.

Skissen ovan försöker visa ungefär detta. En kombination av människor och deras arbetsmedel skapar den produktiva basen i samhället, och ovanför denna bas kommer det att skapas lagar, kultur, vetenskap, litteratur och annat som gör att samhället fungerar som samhälle betraktat. Produktionen är den mest progressiva delen av samhället, den drar allt annat efter sig. Vad jag har försökt göra är att uttrycka teorin grafiskt, och dessutom göra den mer dynamisk genom att klämma dit ett par hjul under samhällskolossen för att visa att den verkligen är i rörelse. Dessutom sticker produktion ut först för att visa att den är ledande.

Det finns ytterligare några saker att förklara i skissen: dels två grå vertikala streckade linjer, dels bokstäverna A, B och C. De grå suddiga linjerna avser övergången mellan olika samhällssystem, till vänster är det mellan feodalism och kapitalism, till höger mellan kapitalism och socialism. A visar var den kinesiska revolutionen befann sig omkring 1949, B den ryska 1917 och C är min hypotes var Sverige kan befinna sig ungefär nu. Samhällsvetenskapligt en mycket spännande period alltså.

I princip är modellen opolitiska, Om man godkänner grundprincipen är den giltig oavsett politisk uppfattning. Med den synen blir frågan om kapitalism, kommunism, feodalism eller något annat samhällsskick en teknisk, inte en politisk fråga. Det handlar om att analysera om vad som är möjligt att göra i en viss samhällssituation, på grundval av de resurser som finns tillgängliga. Ur politisk uppfattning (om man ser till grupper och partier) blir det däremot klart att de som är bäst på att analysera hur samhället ser ut kommer att bli de bästa att utnyttja de tendenser som man kan finna med hjälp av modellen.


Det finns några bra tankar av Marx att hålla i minnet:

Dels att det i grunden är människans tillvaro som bestämmer hennes tankar, inte tankarna som bestämmer tillvaron. Vill vi förändra något är det faktorer i omgivningen som ger oss tanken till detta.

Dels att människan ställer sig inte större uppgifter än hon kan utföra. Man skall inte tro på de etiketter som ett tidevarv sätter på sig själv (lika lite som man utan kritisk prövning tror på de etiketter som en människa sätter på sig själv). Det betyder att vi inte behöver acceptera självbeskrivningar från de ryska eller kinesiska revolutionerna, A och B. De var visserligen revolutioner, de som var ledande satte röda etiketter på sig själva, delvis var de mycket framgångsrika, men det som de uppnådde var främst att röja upp i gamla feodala konkursbon och genomföra kraftiga moderniseringar.

Men hur är det med C? Här börjar det bli konstigt. Man kan bakvägen räkna ut av Marx' modell att ju längre tiden går desto mer kommer samhällets tekniska utveckling att underlätta en övergång från kapitalism till socialism. De primitiva samhällsstrukturer som hindrade övergång till socialism i Kina, Ryssland och andra lågt utvecklade länder är bortsopade i Sverige.

Det borde alltså vara möjligt att som ett praktiskt alternativ kunna ta upp frågan om hur ett socialistiskt Sverige kan skapas inom vår livstid, ganska lugnt och stilla utan våldsutbrott (i alla fall inte från vänstern). Men då hörs inte ett knäpp från vänstern? Varför: är man för upptagen med sitt HBT-ande? Läser vänsterfolk inte Marx längre? Är det beröringsskräck, den fasa som uppstår när man plötsligt inser att gamla slitna fraser om socialism kanske kan fyllas av innehåll, och att detta kommer att ske vad än alla dessa partier och grupper gör - för processen pågår ju, den vetenskapliga och tekniska revolutionen rullar på dagligen och stundligen vad än vänstern gör - och det denna vänster i beröringsskräck kan göra är kanske att bidra till att utvecklingen ändå spårar ur någonstans längs vägen genom att inte ta tag i ratten! För historien går inte fram på räls, den rör sig längs en illa underhållen väg, och vill det sig illa kan hela fordonet slira av vägen och hela mänskligheten krascha! Det är ett sjuhelsickes ansvar att ta tag i!

6 kommentarer:

Anonym sa...

Hej,
Mycket intressant modellbygge. Hann bara ögna igenom det. Ögonen håller på att slutas - måste gå och lägga mig
Men återkommer nog när jag i vaket tillstånd studerat modellen.
Sixten

Anonym sa...

Spännande tankar och jag håller helt med dig om att man måste lyfta blicken för att se skogen och inte bara enskilda trän.

Fast jag tror ändå att man måste ta med lite fler variabler för att förstå utvecklingen, som exempelvis vilka som behärskar produktionsapparaten. Den utvecklas inte av sig självt, och den utvecklas inte i enlighet med någon naturlag.

Det fanns exempelvis experiment med solenergi i slutet av 1800-talet, men då kom oljan och bensinmotorn, och starka intressen att exploatera dessa, istället för att utveckla solenergianvändning ex. Vi har sett otaliga exempel på hur genial teknologi har stoppats, helt enkelt för att de som äger produktionsapparaten ansett att de skulle förlora på den, då de tjänar stora pengar på existerande produktionsapparat och utan utvecklingskostnaderna för ny teknik. Kapitalet fungerar därmed också bromsande för den teknologiska utvecklingen ibland. Alltså, med i bilden finns kapitalets önskan om status quo - "alla pengar till mig - omedelbart".

Sedan har du det faktum att, att Marx sade vad han sade påverkade historien. I Ryssland bröt alltså en revolution ut, som inte borde ha brutit ut enligt Marx modell, eftersom Ryssland vid den tiden inte alls var ett utvecklat industrisamhälle utan ett närmast feodalt och renodlat jordsbrukssamhälle. Därmed kom utvecklingen att påverkas också i väst. Rädslan för revolutionen, i Västvärlden, och att förlora huvudena, gjorde att kapitalägarna var villiga, för en, historiskt sett, kortare period (närmare bestämt efter WW2 och tills Sovjet rasade samman), att dela med sig, betala anständiga löner, gå med på utvecklandet av allmän välfärd etc, just det som Marx sade att de aldrig skulle göra frivilligt gjorde de alltså. (Jo jag anser att vi i Västvärlden har haft den ryska revolutionen att tacka för den välståndsperiod vi nu lägger bakom oss.)

Och nej, modern vänster (finns det en sådan förresten?) verkar, precis som du säger, helt upptagen av andra frågor idag och jag betvivlar att någon läser eller vet vad Marx faktiskt sade. De är alla så vanvettigt indoktrinerade om att Marx hade fel i allt, och att det enda han kom med var parollen "kommunister i alla länder förenen eder". Så har de ju fått lära sig att kommunismen är skyldig till massmord, till skillnad från kapitalismen och för att de aldrig ska få för sig att läsa Marx i original så ska vi ju nu serveras "fakta om kommunismens skuld"! Kul början på det projektet blev det ju i alla fall :-).

De där som styr alliansen börjar tydligen bli rädda om huvudena igen, nu när somliga inte har råd med mediciner medan de själva lyfter bonusar på 10-100 miljoner. Oro för social oro talar de om.

Björn Nilsson sa...

Tack Kerstin för synpunkterna. Ägandet finns med på nivån strax över hjulen i skissen fast jag glömde skriva det. Och sedan sprids ju detta till den översta nivån i form av lagar och annat som formaliserar hur ägandet kan utnyttjas.

Angående Ryssland, Kina, och en rad andra länder, så var de nedgångna och definitivt mogna för revolutionära omvandlingar - däremot inte för socialism. Även om ledare och folk trodde att de hade hittat smygvägar tvingades de av de faktiska förhållandena att göra bara det som de hade resurser till att göra.

Det fanns tidiga elbilar och ångbilar som var väldigt effektiva också. Så vi kan verkligen tala om "kapitalismens skuld" när det gäller att sätta krokben för intressanta former för energiutnyttjande!

Anonym sa...

För att inte tala om de återkommande ekonomiska kriserna som Marx talade om. Sedan man avreglerade marknaderna från mitten av 1970-talet i England och USA, 80-talet härhemma, och så över hela världen, har vi sett sådana sådär vart tionde år och de har alla lett till omfördelning av förmögenheter från de sämre ställda till de rikaste.

Vad Marx inte riktigt förutsåg var kapialisternas allt finuerligare sätt att lura av vanligt folk deras pengar, alltså även via inrättandet av aktiefonder och aktiemarknaden.

I mitten av 90-talet förklarade mina studenter trosvisst för mig att gamla regler inte gällde längre, för nu hade vi "den nya ekonomin". Jag log hult och svarade att det där trodde de bara - och så var det.

Björn Nilsson sa...

A propå "den nya ekonomin" så var det ju mycket väsen om företag som var skyhögt värderade trots att de inte visade på några handfasta produkter, vinster, och sådant strunt. Fast i John Kenneth Galbraiths bok om den stora börskraschen kan man läsa om den typen av "investerarfavoriter" redan på 1920-talet. Dumskallar har det funnits under alla tider.

Att kriserna håller på att bli riktigt farliga igen är inte så konstigt. Ju större delar av ekonomin som lyder under vanliga företagsekonomiska krav, desto hårdare kommer konjunkturerna att slå - både uppåt och nedåt. Det är en baksida av bolagiseringar och privatiseringar som kanske inte är så uppmärksammad. Eventuellt rasar det rejält utför nu - och som vanligt är vänster oförberedd.

Anonym sa...

Nej, inte uppmärksammat alls, skulle jag vilja säga. Det torde bero på två ting, dels att propagandamakarna (som Timbro ex.) fått alla att tro att Marx hade alldeles fel, dels att de flesta har alldeles för dåliga kunskaper om ekonomisk historia.

För som sagt, vi har ingen ny ekonomi. Vi testar återigen "den ekonomi" som visat sig leda till katastrof, gång på gång, i historien.