måndag 17 mars 2008

Mänskliga drag hos hyenor eller tvärtom?

Jag läser i Ergo, Uppsala studentkårs tidning, att det skapats ett nytt forskningsområde som kallas neuroetik. Tidigare trodde man att moral var något som uppstod i kulturen, i samspelet mellan individer, men med modernare hjärnforskning är man inte så säkra på det längre. Vi kanske inte föds som tomma ark för kulturen att skriva på, utan vi har förmodligen en del medfödda egenskaper som kan kallas "moral".

Neuroetik studerar de biologiska förutsättningarna för "etik och moral", identitet och självkänsla. Det är en kombination av hjärnforskning, medvetandefilosofi, moralfilosofi, etik och sociologi. I Uppsala bedrivs den här forskningen vid Centrum för forsknings- och bioetik.

Jag tycker spontant att det här låter som en släkting till neuroekonomi, där man kopplar ihop hjärnforskning med studier av mänskliga ekonomiska beteenden. Det som är intressant, bland annat ur samhällelig och politisk synpunkt, är om man kan visa på moraliska sätt att uppträda som faktiskt finns med oss som samhällsvarelser. Jag är inte säker på källan, men jag tror det finns forskning numera som visar att uppfattningen om rätt moraliskt uppträdande inte skiljer sig så mycket åt även om man studerar väldigt olika folkgrupper Jorden runt.

Men vi är ju inte de enda samhällsvarelserna. Man har bland annat studerat fläckig hyena (som den här bredvid) och funnit att det även bland dessa filurer finns vissa regler för hur man uppträder i flocken. Visserligen fajtas de med varandra, men det finns gränser och den som överträder dessa bestraffas. Ett moraliskt uppträdande gynnar gruppen och därmed indirekt individen, står det i artikeln.

"Etik och moral" låter som en tautologi och dessutom en sliten klyscha, men forskarna kan skilja dem åt:

Känslan för moral är något som fördjupas i samspelet mellan biologi och det sociala. I korthet kan etik sägas vara genomtänkt och systematiserad moral.

Inga kommentarer: