lördag 29 mars 2008

Sahlinskan gör sitt jobb

Opinionsundersökningar är inget annat än opinionsundersökningar (de är exempelvis inte samma sak som ett val) och dessutom mycket beroende av hur skickliga statistikerna är som gör undersökningarna. När partiundersökningar genomförs långt före ett kommande val är de inte mycket mer värda än när man blöter ett finger och håller upp det i luften för att möjligen känna vartåt vinden blåser. Vinden kan ändra riktning. Men även det kan ha ett visst intresse om enstaka undersökningar kan sättas in i ett större mönster. Och det tror jag att man kan i det här fallet, när DN skriver att Alliansen går framåt i storstäderna.

Det är ju i storstäderna som valet 2010 kommer att avgöras. Oppositionen har en bra ledning opinionsmässigt men borde vara oroad. Själv har jag tidigare vid några tillfällen noterat att med den opposition vi har i Sverige kan Alliansen ta det relativt lugnt, den har goda utsikter att vinna nästa val också. Andra bloggare av årsklass äldre är inne på det, senast idag Jinge. Har för mig att Foto-Lasse varit inne på samma linje förut.

Varför? Visserligen finns det en enorm potential av anti-marknadsliberalism att vädja till (folkets flertal är inte intresserat av systemförändringar som på ett märkligt sätt konsekvent gynnar dem som redan har) men vem tar hand om den möjligheten? Att överhuvud taget ta och kicka in några bollar i det vidöppna mål som Alliansen erbjuder förefaller vara omöjligt. Om Alliansen är ungdomslaget verkar särskilt socialdemokraterna ha fallit ihop till knattelaget som inte ens vet åt vilket håll man lämpligen bör sparka bollen. (Ursäkta idrottsliknelsen - jag avskyr egentligen idrott.)

Det politiskt-fackliga samarbetet verkar ha rasat ihop och LO:s ledning står bara och hummar när den i kölvattnet av Vaxholmsdomen och förslagen om fri invandring för arbetskraft borde slå på de allra största krigstrummorna. Jag antar att mängder av människor ute på arbetsplatserna är oroade och gärna skulle vilja visa sin motvilja mot den förda politiken. Men de får inget stöd uppifrån, och då lär de tröttna och fly in i sina egna privata projekt för att om möjligt rädda lite av sitt liv.

Varför? Är det för att sahlinskan är inkompetent för sitt jobb? Det tror jag inte. Hon gör sitt jobb och "den som vår Herre ger ämbetet ger han också förmågan att utföra det". Stoppa in Nuder, Östros eller någon annan SAP-märkt tomte och resultatet blev förmodligen detsamma - de har ingen kraftfull politik att komma med, de verkar förvirrade. Är det hela sanningen? Jag tycker man ändå kan fråga om människor som bedrivit politik hela sitt vuxna liv kan vara så handfallna i en så gynnsam situation.

Det är befogat att anklaga socialdemokraterna för att vara halvvägs ett Alliansparti (och samma sak gäller Miljöpartiet). Kan det vara så att SAP:s ledning idag är så förborgerligad och anpassad till det samhälle de påstår sig bekämpa, och de aktiva medlemmarna så kuschade, att man får räkna bort partiet från oppositionen? - Det är en sak socialdemokraterna själva får svara på, men så länge de är störst och har mest resurser kan de inte springa och klanka på andra om något går fel. De är ansvariga för sin egen politik. Gör de fel, eller gör de ingenting, har de inga andra än sig själv att klandra.

Det ger oss bara ett oppositionsparti kvar på riksdagsnivå. Vad tänker Vänsterpartiet göra? Här finns faror och möjligheter. Kursen är osäker, en viss losskoppling från socialdemokraterna har skett, men räcker det? V skulle kunna vitalisera demokratin i det här landet genom att göra losskopplingen från SAP:s liberala linje än tydligare och bryta samförståndet när det är skadligt. Vitalisera genom att visa att det finns alternativ, riktigt fina dessutom, till en politik som stora delar av befolkningen spontant känner är fel.

I de fall vänsterpartister har varit inblandade och hjälpt socialdemokraterna vid makten att genomföra felaktiga beslut får man göra självkritik och säga att "tyvärr, det där gjorde vi fel och det är vi ledsna för, men nu skall vi bättra oss". Det är några år till nästa val och det borde finnas utrymme för att förbättra politiken många gånger om. Det vore ju ett steg framåt om vänsterpartister inte blev tomma i ögonen och helt frågande när man påpekar att produktivkrafternas utveckling gör att vi raskt närmar oss en punkt där man faktiskt kan ställa socialismen på dagordningen. Om man inte tror på det är det lika bra att lägga ner V och gå in som en välmenande vänsteropposition i SAP - och se när sahlinskan envisas att slira ner i diket trots att hon kör i gott väder i mittfilen på en enormt bred och väl framkomlig motorväg.

Inga kommentarer: