fredag 28 mars 2008

Vänliga erbjudanden - nej tack!

Nyss hänvisade jag till Birger Schlaugs blogg. Här är en annan, som drivs av Mohamed Omar, och jag tar mig friheten att saxa ett intressant stycke. Nu är det en holländare, Geert Wilders, som är i farten med en islamfientlig film (igen, suck!). Här kommer det intressanta:

Hittills har ingen velat visa filmen.

Då erbjöd sig den muslimska tv-kanalen NMO att ställa upp. Wilders tackar nej. Hot tages dock tacksamt emot.

Målet med Wilders hatfilm är ju att få så många hot som möjligt för att kunna svartmåla muslimer. Vänliga erbjudanden är det absolut sista han vill ha.

Får han inga hot kommer han antagligen att fabricera dem.

Har för mig det stod i morgontidningen att filmen är ute på YouTube i stället.

Som varande religionskritisk person (jag köper inte tibetanska munkar rätt av, exempelvis) anser jag att den enda vettiga kritiken vad det gäller islam är att förespråka att Koranen behandlas lika källkritiskt som Bibeln. Det finns underlag för detta, bland annat mycket gamla versioner av Koranen som skiljer sig från dagens upplaga - och det är egentligen en omöjlighet enligt de korantrogna eftersom dagens Koran är en exakt kopia av det exemplar som Allah förvarar hemma hos sig.

Samt att man skiljer ut islam från uppenbara icke-islamska handlingar, vare sig det rör sig om extrema Korantolkningar eller otrevliga lokala förislamska sedvänjor som islamska grupper har tagit över. Islam är förmodligen lika splittrad i undergrupper som kristendomen, och den ene trosbekännaren kan inte jämställas med den andra utan ordentlig undersökning. Man skall inte hoppa på folk i ogjort väder som den där holländaren verkar vara ute efter. Det är en sak att mucka gräl, men det är inte säkert att slagsmålet avslutas på det sätt man själv önskar!

Inga kommentarer: