lördag 8 januari 2011

Karta över strejker i Kina


Att det inte direkt är lugnt i det kinesiska arbetslivet alla dagar är känt. Här finns en sajt som levererar en massa uppgifter om strejker, ibland med upplopp, i Kina de senaste åren.

På tal om Kina, här finns en artikel som spolar den senaste mottagaren av Nobels fredspris. Killen verkar ha synpunkter som inte riktigt stämmer med vad man skulle förvänta sig av en fredspristagare. Det är väl därför som de inte rapporteras i våra västliga media - det får räcka med oklara etiketter som "medborgarrättskämpe", "dissident" och liknande, eller kanske "oliktänkande". Kanske det hade varit smartare av de kinesiska myndigheterna att hänga ut den här mannen med åsikter och allt helt öppet och låtit folk ta ställning själva? "Olik-tankar" behöver ju inte vara detsamma som "för vanligt hyggligt folk acceptabla tankar" eller "anständiga tankar".

1 kommentar:

Kerstin sa...

Haha, läste om det redan tidigare. Det kommer mig att tänka på när Solsjeitsyn kastades ut ur Sovjet och kom till Spanien. Där flockades journalister från hela världen kring honom och fick höra honom yttra saker som fick dem att baxna, försvar av rent feodala system och klart antidemokratiska - sen blev det helt tyst om honom.

Men den här mannen hade ju idéer som hade tilltalat Väst, vad jag förstår.