lördag 1 januari 2011

Etik för ekonomer?

Det här rör ju USA och American Economic Association, men med tanke på hur tankar och influenser sprids i världen kan det bli en större fråga även hos oss. Var det inte Sven Grassman som här i Sverige för några årtionden sedan påpekade det märkliga i att nationalekonomer kan uttala sig som experter i någon fråga utan att nämna om de exempelvis också arbetar för någon bank?

Den frågan har nu till slut kommit upp på bordet i USA, och det pågår en rörelse för att få nationalekonomernas organisation American Economic Association att anta just etiska regler. När en nationalekonom framträder i olika sammanhang skall det stå klart om han/hon endast uttalar sig som tänkbar expert, eller om han/hon råkar sitta i styrelsen för någon bank eller fond exempelvis. Det kan ju ha viss betydelse när man försöker värdera hur sanningsenlig utsagan är. Det är faktiskt en viss skillnad om det är en fristående forskare eller någon som i praktiken är en bank- eller fondtjänstemän som uttalar sig, exempelvis om stöd till banker eller skatter på höga inkomster. Likaså kan det vara intressant att veta vem som finansierar forskning som ekonomen påstår sig hålla på med. Är hans/hennes rapporter eller artiklar resultat av fristående forskning, offentligt finansierad, eller är det någon intressegrupp som beställt en partsinlaga maskerad till vetenskap? Också här och här.

Inga kommentarer: