onsdag 19 oktober 2011

Hur stor bör exporten vara?

I ett inlägg på Ekonomistas diskuterades tanken att Sverige skall fördubbla sin export på fem år. Detta enligt handelsministern Björling (hon med svartbygget?). Fast nu är finansdepartementet ute och pratar om "bara" drygt fyrtio procents ökning på samma tid. Jag skrev en fråga: "Varför inte ha som mål att export och import skall tar ut varandra?" Detta med baktanken att enda anledningen till att exportera är att vi måste finansiera nödvändig import, men inget mer. Har man ständigt exportöverskott innebär det att man skickar resurser ur landet som lika gärna kunde användas här hemma. - Det kom några svar och kommentarer till detta. Intressant nog var det ingen som tyckte att jag var dum i huvet och hojtade om att det visst måste vara överskott i handeln hela tiden annars går vi under.

Det brukar talas om Sverige som "ett exportberoende land", men vad jag vet inte så ofta hur beroendet ser ut. Man skulle ju kunna börja räkna baklänges: hur mycket behöver vi importera per år? Och med ledning av detta få fram rimliga siffror för export. Men görs det? Det kan vara den oklarheten som gör att det finns risk att vi åderlåter oss själva genom att svälta hemmamarknaden till förmån för ett fåtal exportindustrier.

8 kommentarer:

/lasse sa...

Alla länder är i dag beroende av import för att kunna ha moderna samhälle. Stora länder med mycket inom sina gränser som typ USA, Ryssland, Kina m.fl. torde vara de som realt är minst beroende av import. Länder som verkligen är sk exportberoende dvs är piskade att ha import av vitala saker som basvaror för livsmedel och en del annat är verkligen exportberoende. Ett sådant läge har vi överhuvudtaget inte, vi finns i ett tempererat område med naturlig bevattning från ovan och goda förutsättningar att föda befolkningen, vi har dessutom oerhörda skogsråvarutillgångar och olika sorters malm mm. Att kalla oss för exportberoende är att ge en falsk bild av läget. Hur självförsörjningsläget blir när nippertippan hos bondeförbundet ökat befolkningen till +50 miljoner kanske är ett annat läge.

Att efter snart två decennier med närmast abnorma exportöverskott tjata om vårt exportberoende är rent nonsens.

Jan Wiklund sa...

Björn Eriksson (ordförande i Miljöförbundet på 80-talet) räknade i sin egenskap av universitetssnubbe ut att Norden hade resurser för 100 miljoner invånare - utan att tära på ändliga resurser. Fast det krävde förstås en viss omläggning av livsstilen - mer dela på prylarna istället för att alla hade var sin.

Och en stor importpost är ju olja, som vi lik förbannat blir tvungna att klara oss utan ganska snart.

Hannu Komulainen sa...

Fast ett kapitalistiskt Sverige exporterar ju inte för att kunna importera det "vi" inte kan producera själva. I en planerad ekonomi kan man resonera så men en sådan har vi som bekant inte.

Nu är ju inte staterna rena fiktioner, då militär makt regelmässigt används i konkurrenskampen. Sam Williams försöker reda ut effekterna av skillnader i produktivitet respektive lönenivåer i olika länder, förhållandet mellan världshandel och imperialism, i hans senaste inlägg om "The Bloody Rise of the Dollar System".

Sixten Andréasson sa...

Din sista mening: Det kan vara den oklarheten som gör att det finns risk att vi åderlåter oss själva genom att svälta hemmamarknaden till förmån för ett fåtal exportindustrier.
Det är väl just så Tyskland har gjort och tänker göra. Med följd att inte reallönerna där ökat nämnvärt på många år. Och att andra euroländer som Grekland drabbas av skuldberg.

Björn Nilsson sa...

Hannu, du har givetvis rätt i det där lilla "vi" - vem är det?

Sixten, om jag förstår tyska överklassens politik rätt så handlar det om att flå oxen två gånger (minst). Först exporterar man i kraft av sin tekniska överlägsenhet sönder svagare EU-stater, sedan skall man kvittera ut en avsevärd del av den "hjälp" som formellt går till att hela de trasiga ekonomierna men som handlar om att rädda tyska banker. Att tyska reallöner utvecklats dåligt under många år kanske kan räknas som att överklassen också har en inhemsk oxe som man flår?

Anonym sa...

Sixten, det vore intressant om du kunde utveckla på vilket vis Tyskland svälter sin hemmamarknad

Eldorado

/lasse sa...

De sk Haartz reformerna ströp hemmamarknaden och i dag arbetar 10 av arbetskraften i Tysklands variant på Fas-3 som ger max €400 i månaden.

Anonym sa...

Teckentydaren, det vore intressant om kan underbygga det du säger.
Eldorado