tisdag 11 oktober 2011

Wall Street, apor och små barn

Jag undrar om det inte kan bli en tradition att primatforskaren (apforskaren) Frans de Waal kommer fram och kommenterar stora händelser där vi kan studera hur många människor reagerar. I alla fall gjorde han det i samband med de stora hjälpinsatserna efter jordbävningen på Haiti som förklarades med hjälp av ap-psykologi. Nu handlar det om "ockupera Wall Street"-rörelsen som tycks sprida sig över världen. Rubriken på hans artikel är "Apor går med i Wall Street-protesterna", vilket ju inte stämmer (inte ännu i alla fall). Fast det vore ju roligt om det började klättra gorillor på skyskraporna och kasta ner bananskal på börshajarna!

de Waal beskriver en del experiment och observationer där apor visat empati och hjälpt varandra, men också hur man kan skapa ilska hos dem genom att fördela resurser på ett ojämlikt sätt. När "VD-apan" får förmåner blir den andra apan arg, och det är väl det som händer på Wall Street (höll på att skriva fel - Waal Street) nu. Folk är helt enkelt förbannade på den lilla gruppen som flyter ovanpå och skiter i hur resten har det. De rika gynnarna lever i permanent högkonjunktur hur det än går för landet i övrigt, för resten blir hotet om fattigdom, arbetslöshet, hemlöshet etc. allt värre, och de reagerar på det, alldeles som den lilla missgynnade apan gjorde.

Tidigare har de Waal hävdat att empati hos människor och hos vissa ap-arter är något som är ärvt från våra gemensamma förfäder. Vi har hårdkodade instruktioner i våra hjärnor som åtminstone gör språk, empati och samarbete möjliga - även om det ibland inte fungerar, vilket vi tyvärr vet. Empati och samarbete kan göra ett tvärt slut vid det som vi upplever vara den egna gruppens yttre gräns. Men han lyfter hypotesen att de här förmågorna kan vara några hundra miljoner år gamla:

Given that the latest empathy research also includes dogs, elephants, and even rodents, the underlying brain circuitry is thought to be a mammalian universal, which would make it two-hundred million years old. This explains why empathy, at least with in-group members, is automatic and anything but fragile.

En annan, mer renodlad forskningsartikel jag fick syn på, hävdar att man kan spåra uppfattning om rättvisa och altruistisk fördelning hos femtonmånaders barn. Detta är egenskaper som är viktiga för att människor skall kunna samarbeta i stor skala, med andra ord så är de nödvändiga för att samhällen över huvud taget skall kunna uppstå. Frågan, som väl inte går att besvara helt ut ännu, är hur mycket av de här egenskaperna som redan hunnit bli inlärda och hur mycket som kommer av de möjligheter till olika sorters agerande som redan finns i barnens hjärnor. - Mer forskning kommer nog.

Inga kommentarer: