torsdag 6 oktober 2011

Ibsa hävdar sig. Lite om Libyen också

Notera en ny förkortning: Ibsa, vilket betyder Indien, Brasilien, Sydafrika. De är för närvarande representerade i FN:s säkerhetsråd. Kina och Ryssland lade in sitt veto mot den senaste resolutionen mot Syrien. Ibsa röstade inte emot men lade ner sina röster (tillsammans med Libanon). I och med detta verkade inte Rysslands och Kinas ställningstagande så isolerat längre, och krigspartiet led ett nederlag.

Orsaken till att Ibsa inte accepterade resolutionen är intressant, det handlar om en aspekt som nästan helt ignoreras i västliga och svenska media. Enligt indiska The Telegraph så förklarade den indiska representanten att resolutionen var otillräcklig eftersom den inte tog avstånd från den syriska oppositionens våldsamheter och krävde av oppositionen att den skall avhålla sig från våld och ta upp sin meningsskiljaktigheter med regimen och lösa dem på ett fredligt sätt. (Sedan är ju frågan hur mycket som är opposition i ordets rimliga mening och hur mycket som består av element som skickats in i Syrien från annat håll.)

Det hela verkar som en småsak, men jag vidhåller åsikten att detta kan vara bra om man inte vill att det libyska kriget skall spridas till Syrien och NATO-bomber hagla över folk som inte vill bli befriade av det kända gamla gänget kolonialister och imperialister.

För övrigt, vad det gäller Libyen kan man fråga sig vad som händer där, och om NATO håller på att dra igång ett nordafrikanskt krig med följdverkningar som inte går att styra från högkvarteret i Bryssel eller Pentagon. Allt prat om att "skydda" befolkningen i Libyen är nu borta, nu gäller det bara att krossa motståndet, men motståndet slår tillbaka och den kontroll som NATO och dess lokala ombud har på marken verkar inte särskilt stabil. När dessutom tuaregerna dras in i kriget kanske stambaserade nätverk aktiveras i ett halvdussin stater i norra Afrika, över ett så enormt område att det aldrig kan kontrolleras och pacificeras.

Det finns andra som är bättre på Libyen-bevakning än jag, men här är en artikel som berättar om "rebellernas" plundringar och mordbränder i Sirte. Kan plundrargrupper betraktas som "rebeller", är de trupper som sorterar under "övergångsregeringen" eller någon annan myndighet (de verkar helt odisciplinerade), eller är det helt enkelt kriminella gäng som kunnat uppgradera sin beväpning med raketer och  tyngre automatvapen? Och vem griper in och skyddar civilbefolkningen mot dem?

Inga kommentarer: