onsdag 26 oktober 2011

Slut på idéer?

Jayati Ghosh. Det finns ekonomiprofessorer som inte alls är trista slips- och kostymgubbar!


Den indiska ekonomiprofessorn Jayati Ghosh gör en intressant observation som avslutning av en kritisk artikel. Hon påpekar hur staterna nu genomför kontraproduktiva åtgärder, som skadliga åtstramningar, för att bekämpa den ekonomiska krisen. Detta leder naturligtvis till att krisen fördjupas och förlängs. Kunskaperna om hur kriser bekämpas har glömts bort, finansmarknaden har tagit över och styr vad regeringarna gör oavsett vad folken anser om behandlingen.
This is an unusual moment in the history of global capitalism: the system’s famed capacity for surviving and re-inventing itself seems, for the moment, to have disappeared.
Kanske förklaringen till detta ovanliga ögonblick är just att finansmarknader, som i stor utsträckning arbetar med imaginära värden, har tillåtits att ta över? Är man inte förankrad i den reala världen kanske ens problemlösningar inte heller är det? Och kan man styra vad regeringarna gör blir politiken därefter också, nämligen handfallen och verklighetsfrämmande. - För den som inte gillar systemet kan den här förvirringen se lovande ut, men det kräver att det kommer fram krafter som kan erbjuda intelligenta lösningar, och dessutom är starka nog att genomdriva dem.

***

Enligt listan är antalet konkursade och omstrukturerade banker i USA nu uppe i åttiofyra för detta år.

Inga kommentarer: