torsdag 14 juni 2012

Ett par August-citat

Till att tro fordras en viss grad man kallar dumhet, men med tro följer handlingskraft, därför skola de dumma alltid segra på jorden, under det de genomskådande förlorar lusten att segra i kampen mot en ny illusion.
Det kan man tolka som man vill. Här är ett annat, angående franska bönders tilltag att gå på krog och spela biljard efter jobbet:

Att fransmannen kan leka när han är trött av arbetet är ett behagligt mänskligt drag hos honom, och förmildrar bestämt sinnet mera än att sitta och tjursupa tills den överflödiga livskraften exploderar i ett gräl, som nästan är regel hos nordbon.
Ha, där fick brännvins-ligisterna!

Citaten är från Strindbergs Samlade verk del 23, Bland franska bönder  (sid. 151 och 67).

Föregående inslag i denna oregelbundet utkommande serie om gamle August under jubileumsåret finns här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Gillar!

eldorado